it's my pleasure là gì

Khi bắt được cấu tạo những loại câu tiếp xúc, sỹ tử tiếp tục đơn giản dễ dàng thể hiện được đáp án đúng mực.

Câu tiếp xúc là dạng bài bác tập luyện luôn luôn xuất hiện vô cấu tạo đề thi đua chất lượng tốt nghiệp môn giờ đồng hồ Anh. Bài tập luyện về tác dụng tiếp xúc bao hàm những mẩu hội thoại cộc, thông thường là dạng chất vấn và vấn đáp thân thiết nhị đối tượng người tiêu dùng A và B. Mục đích của dạng bài bác là lựa chọn trúng phần khuyết nhằm hoàn thiện đoạn đối thoại. cũng có thể phân loại dạng bài bác tập luyện bên trên bám theo mục tiêu của những thắc mắc như sau:

Bạn đang xem: it's my pleasure là gì

1. Lời khuyến cáo và điều chào (Offering and inviting)

1.1 Lời khuyến cáo và hồi đáp:

Lời khuyến cáo “Help” Hồi đáp

– Let bầm help you (Để tôi giúp đỡ bạn nhé).

– Do you need some help? (Bạn cần thiết tôi canh ty không?).

– Can/ May I help you? (Tôi giúp đỡ bạn nhé?).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Yes, please (Vâng, thực hiện ơn).

– Thanks. That’s very kind of you (Cảm ơn. quý khách thiệt tốt).

Hồi đáp – Từ chối:

– Thanks. But I can manage myself (Cảm ơn. Nhưng tôi tự động lo phiền được).

Ví dụ:

A: Do you need some help with your homework? (Bạn cần thiết tôi canh ty thực hiện bài bác tập luyện không?).

B: Thanks. That’s very kind of you (Cảm ơn. quý khách thiệt tốt).

1.2. Lời chào và hồi đáp

Lời chào “Would like” Hồi đáp

– Would you lượt thích N/ to-V…?

– Do you feel like/fancy V-ing….?

– I’d lượt thích to tát invite you to…

Ví dụ:

A: Do you feel lượt thích going for a walk? (Bạn ham muốn chuồn đi dạo không?).

B: That sounds great. Let’s go round the lake (Nghe hoặc đấy. Chúng bản thân chuồn vòng xung quanh hồ nước nhé).

Hồi đáp – Đồng ý:

– It’s a great idea (Ý hoặc đấy!).

– That sounds great/ cool/ fun/ lovely… (Nghe hoặc đấy).

– Yes, I’d love to tát (Được chứ. Tôi cực kỳ muốn).

– Why not? (Tại sao ko chứ?).

– That would be great (Sẽ tuyệt lắm đây).

– How wonderful/ fun! (Tuyệt quá!).

Hồi đáp – Tứ chối: “Thanks… but”

– Thanks for the invitation, but I’m afraid… (Cảm ơn các bạn tiếp tục chào, tuy nhiên tôi e là…).

– That is so sánh kind of you, but I’m sorry… (Bạn thiệt chất lượng tốt, tuy nhiên tôi nài lỗi…).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề thi đua trung học phổ thông vương quốc 2014”): Jane had difficulty carrying her suitcase upstairs, and Mike, her friend, offered to tát help.

– Mike: “Need a hand with your suitcase, Jane?”.

– Jane: “________”.

A. That’s very kind of you.

B. Not a chance.

C. I don’t believe it.

D. Well done!

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thiết Jane và Mike: quý khách bè.

– Bối cảnh tình huống: Mike ham muốn canh ty Jane đem vali lên tầng. Câu thoại thứ nhất “Need a hand with…?” là cấu tạo khuyến cáo trợ giúp. Trong tứ phương án, đem A chứa chấp cấu tạo đáp lại một điều khuyến cáo. Trong khi, việc dịch phụ thân phương án sót lại cũng hỗ trợ chúng ta lựa lựa chọn đơn giản dễ dàng rộng lớn.

2. Lời cảm ơn và nài lỗi (Thanking and Apologizing)

2.1. Lời cảm ơn và hồi đáp

Lời cảm ơn “Thank” Hồi đáp

– Thanks/ Thank you (Cảm ơn bạn).

– Thank you very much (Cảm ơn các bạn cực kỳ nhiều).

– Thank you for helping bầm + V (Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tôi làm…).

Hồi đáp:

– You’re welcome/ Don’t mention it/ Not at all (Không đem gì).

– It was nothing/ Forget it (Không đem gì đâu).

– Sure ().

– It’s my pleasure (Rất hân hạnh).

Ví dụ:

A: Thank you for helping bầm carry those bags (Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tôi xách những túi loại ấy).

B: Not at all (Không đem gì).

2.2. Lời nài lỗi và hồi đáp

Lời nài lỗi “Sorry” Hồi đáp

– I’m sorry for…/ I’m sorry (that)… (Tôi nài lỗi về…).

– Oops! I’m sorry (Ôi! Tôi nài lỗi).

– I apologize for… (Tôi nài lỗi về…).

Hồi đáp:

– Never mind (Đừng bận tâm).

– That’s alright/ It’s alright (Không sao đâu).

– Don’t worry. It’s okay (Đừng lo phiền. Không sao đâu).

– Your apology is accepted (Tôi đồng ý điều nài lỗi của bạn).

Ví dụ:

A: I’m sorry for having broken your favorite flower pot (Tớ nài lỗi vì như thế tiếp tục làm vỡ tung lọ hoa yêu thương quí của cậu).

B: Don’t worry. It’s okay (Đừng lo phiền. Không sao đâu).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề thi đua trung học phổ thông vương quốc 2018”): Jane is talking to tát Mike, who has just helped her with her luggage.

– Jane: “_________”.

– Mike: “It’s my pleasure”.

A. It’s too heavy.

B. It’s not my duty.

C. Thanks a lot, indeed.

D. Welcome back.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thiết Jane và Mike: quý khách bè.

Bối cảnh tình huống: Jane thì thầm với Mike – người vừa phải trợ giúp cô. Câu thoại loại hai: “It’s my pleasure (Rất hân hạnh)” là cấu tạo trả lời điều cảm ơn.
Trong tứ phương án, C là đáp án trúng.

3. Khen ngợi và chúc mừng (Complimenting and graduating)

3.1. Lời tuyên dương ngợi và hồi đáp:

Lời tuyên dương ngợi “Compliment” Hồi đáp

– How + adj + N! (Cái gì cơ thật…!).

– What + (a/an) + adj + N! (Cái gì cơ thật…!).

Ví dụ:

– You did a good job! Good job! (Anh thực hiện chất lượng tốt lắm).

– What you did was wonderful/desirable/ amazing (Những gì anh thực hiện được thiệt tuyệt vời/ xứng đáng ngưỡng mộ/ kinh ngạc).

– Thank you. It’s very nice of you to tát say so sánh (Cảm ơn các bạn. quý khách thiệt chất lượng tốt Khi phát biểu như vậy).

– I’m glad you lượt thích it (Tôi cực kỳ vui mừng khi chúng ta quí nó).

– Thanks a lot. I’m glad to tát hearthat (Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tôi cực kỳ vui mừng khi nghe đến thấy vậy).

3.2. Lời thông đưa tin vui mừng và chúc mừng

Lời thông đưa tin vui Hồi đáp – chúc mừng

– I have + P2 (Tôi đã…)

– have just + P2 (Tôi vừa phải mới…)

– I’m really happy/ pleased to tát tell you… (Tôi cực kỳ vui mừng mừng phát biểu cho mình biết rằng…)

– Congratulations! (Chúc mừng bạn!)

– That’s great! Congratulations! (Thật tuyệt vời! Chúc mừng bạn!)

Ví dụ:

A: I have graduated with distinction degree (Tớ vừa phải chất lượng tốt nghiệp vì chưng xuất sắc đấy).

B: That’s great! Congratulations! (Thật tuyệt vời! Chúc mừng cậu!).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề thi đua trung học phổ thông vương quốc 2018”): Laura is telling Bob about her exam results.

– Laura: “________”.

– Bob: “That’s great. Congratulations!”.

A. I hope I’ll pass the exam tomorrow.

B. I’ve passed the exam with an A.

C. I’ll get the exam results tomorrow.

D. I didn’t vì thế well in the exam.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thiết Laura và Bob: quý khách bè.

– Bối cảnh tình huống: Laura phát biểu mang lại Bob nghe thành quả thi đua của cô ý ấy. Câu thoại loại hai: “That’s great. Congratulations! (Thật tuyệt vời! Chúc mừng bạn!)” là cấu tạo lời chúc tụng. Trong tứ phương án, chỉ mất B trúng.

4. Lời khuyên nhủ nhủ, khuyến cáo và chú ý (Advising, suggesting and warning)

4.1. Lời khuyên nhủ và hồi đáp

Lời khuyên nhủ “Should” Hồi đáp

– I think you should/ need to… (Tôi nghĩ về các bạn nên/ cần…).

– I think you shouldn’t… (Tôi nghĩ về các bạn ko nên…).

– If I were you, I would… (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ…).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Yes, I will. Thank you (Tôi tiếp tục thực hiện vậy. Cảm ơn bạn).

– OK, I won’t. Thanks (Được, tôi sẽ không còn thực hiện vậy. Cảm ơn bạn).

Hồi đáp -Từ chối:

– No, I’d rather not (Tôi không thích thực hiện vậy).

Ví dụ:

A: I think you shouldn’t carry heavy things (Cháu nghĩ về chưng tránh việc đem vác loại nặng).

B: OK, I won’t. Thank you (Bác sẽ không còn thực hiện vậy. Cảm ơn cháu).

4.2. Lời khuyến cáo và hồi đáp

Lời khuyến cáo “Suggest” Hồi đáp

– I suggest that… (Tôi khuyến cáo rằng…).

– How/What about + N/V-ing? (Việc… thì sao?).

– Why don’t you/ we… (Sao bạn/chúng tớ ko …?).

Ví dụ:

A: How about throwing a buổi tiệc nhỏ this weekend? (Sao tất cả chúng ta ko tổ chức triển khai một buổi tiệc vào ngày cuối tuần này nhỉ?).

B: That sounds great! (Nghe tuyệt đấy!).

Hồi đáp – Đồng ý:

Xem thêm: con hến tiếng anh là gì

– That sounds/ would be great! (Nghe tuyệt đấy!).

– That’s a great idea! (Ý tưởng tuyệt vời!).

Thanks. It’s a good suggestion. (Cảm ơn các bạn. Đó là 1 khêu ý hay).

Hồi đáp – Từ chối:

– I don’t feel lượt thích it (Tôi ko quí như vậy).

– No, I don’t think it’s a good idea (Không, tôi ko nghĩ về đó là một ý tưởng phát minh hay).

– I’d rather + V (Tôi ham muốn … hơn).

4.3. Lời chú ý và hồi đáp

Lời chú ý “Warning” Hồi đáp

– Look out/ Watch out! (Coi chừng!).

– Do not + V (Đừng...).

– Mind your + N/ Mind the + N (Cẩn thận/ Coi chừng…).

– Thanks, I will (Cảm ơn các bạn, tôi tiếp tục thực hiện như vậy).

– I will vì thế it (Tôi tiếp tục thực hiện thế).

Ví dụ 1:

A: Mind your step. The floor is slippery (Đi cảnh giác. Sàn ngôi nhà láng đấy).

B: Oh, thanks. I will (Ổ, cảm ơn. Tôi tiếp tục cẩn thận).

Ví dụ 2:

A: You should wear a safety helmet while riding or you’ll get a fine.

B: I will vì thế it.

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2019 – cụm 8 ngôi trường chuyên”):

– Kien: “Do you feel lượt thích going out for a drink this evening?”.

– Trung: “_________”.

A. That would be great.

B. No, I don’t. I am busy.

C. Yes. I lượt thích very much.

D. Thank you very much for your kind invitation.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thiết Kiên và Trung: quý khách bè/ người cùng cơ quan.

– Bối cảnh tình huống: Kiên chào Trung chuồn hấp thụ nước. Câu thoại đầu tiên: “Do you feel lượt thích + V-ing (Bạn đem muốn…)” là cấu tạo thể hiện điều khuyến cáo. A là đáp án trúng.

5. Lời kính chào và giã biệt (Greeting and saying goodbye)

5.1. Lời kính chào và hồi đáp

Lời kính chào “How are you” Hồi đáp

– Hello/ Hi (Xin chào).

– Good morning/ afternoon/ evening,… (Chào buổi sáng/chiều/tối…).

– How are you/ How vì thế you do/ How is it going/ How are you doing? (Bạn đem khỏe khoắn không?).

Ví dụ:

John: Good evening, Joe. How’s it going (Chào bữa tối, Joe. Anh khỏe khoắn không?).

Joe: I’m not so sánh well. I think I’m catching a flu (Tôi ko khỏe khoắn lắm. Tôi nghĩ về tôi chuẩn bị bị cúm).

– I’m good/ fine. Thanks (Tôi ổn định. Cảm ơn bạn).

– Very well. And you? (Rất chất lượng tốt. Còn các bạn thì sao?).

– I feel lượt thích a million dollars. (Tôi cảm nhận thấy vô nằm trong tuyệt vời).

– I’m not so sánh well. How about you? (Tôi ko khỏe khoắn lắm. Còn các bạn thì sao?).

– Not very good (Tôi ko khỏe/ Mọi loại ko chất lượng tốt lắm).

5.2. Lời giã biệt và hồi đáp

Lời giã biệt “See you” Hồi đáp

– Bye (Tạm biệt).

– See you/ see you soon/ see you later/ catch you later (Hẹn gặp gỡ lại).

– Take care (Bảo trọng).

– OK. See you then (Ừ. Hẹn gặp gỡ lại).

– Take care (Bảo trọng).

– It’s nice talking with you, too (Tôi cũng khá vui mừng Khi được thì thầm với bạn).

Ví dụ:

A: I gotta go. Catch you later (Tớ nên chuồn rồi. Gặp lại sau nhé).

B: OK. See you then (Ừ. Hẹn gặp gỡ lại).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề thi đua test trung học phổ thông QG 2019 – cụm 8 ngôi trường chuyên”):

– Peter: “How are you today?”.

– Susan: “_________”.

A. I feel lượt thích a million stars.

B. I feel lượt thích a million dollars.

C. I can feel it in my bones.

D. I feel your ears burning.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thiết Peter và Susan: quý khách bè/ người cùng cơ quan.

– Bối cảnh tình huống: Peter chất vấn thăm hỏi Susan. Câu thoại đầu tiên: “How are you today? (Hôm ni các bạn khỏe khoắn không?)” là cấu tạo thể hiện điều kính chào. B là đáp án trúng.

6. Lời đề xuất và nài luật lệ (Requesting and asking for permission)

6.1. Lời đề xuất và hồi đáp

Lời đề xuất “Requesting” Hồi đáp

– Can/ Could you + V? (Bạn hoàn toàn có thể …?).

– Do/ Would you mind + V-ing? (Bạn đem phiền khi…?).

– I wonder if you could + V? (Tôi tự động chất vấn liệu rằng bạn cũng có thể …?).

Ví dụ:

A: Would you mind if I sat here? (Bạn đem phiền nếu như tớ ngồi trên đây không?).

B: No problem (Không đem gì đâu).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Sure/ Yes/ Certainly/ Please vì thế. (Được thôi). Đây là câu vấn đáp mang lại cấu tạo Can/ Could you …? hoặc May I…?).

– No problem/ Not at all (Không đem gì) là câu vấn đáp mang lại cấu tạo Do/ Would you mind…?).

Hồi đáp – Từ chối:

– I’m afraid I … (Tôi e rằng tôi…).

– I’m sorry, I can’t (Tôi nài lỗi, tôi ko thể).

– I’d lượt thích to tát, but… (Tôi cực kỳ ham muốn, nhưng…).

6.2. Lời nài luật lệ và hồi đáp

Lời nài luật lệ “Permission” Hồi đáp

– May/ Might/ Can/ Could I…? (Xin luật lệ mang lại tôi…?).

– Do you mind if I…?/ Would you mind if I…? (Anh đem phiền ko nếu như tôi…?).

– Is it OK if…? (Liệu đem ổn định ko nếu…?).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Sure/ Certainly/ Of course/ Ok (Tất nhiên rồi).

– Go ahead/ You can (Cứ tự động nhiên).

– Do it! Don’t ask. (Cứ thực hiện đi! Đừng hỏi).

Hồi đáp – Từ chối:

– I’m afraid you can’t (Tôi e rằng ko được).

– I don’t think you can (Tôi nhận định rằng ko được).

– No, you can’t/ No, not now (Không. Bây giờ thì không).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2019” – thường xuyên Thái Nguyên): Hoa is asking Hai, who is sitting at a comer of the room, seeming too shy.

– Hoa: “Why aren’t you taking part in our activities?________”.

– Hai: “Yes, I can. Certainly”.

A. Shall I take your hat off?

B. Can you help bầm with this decorations?

C. Can I help you?

D. Could you please show bầm how to tát get to tát the nearest post office?

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thiết Hoa và Hải: quý khách bè.

– Bối cảnh tình huống: Hoa đang được chất vấn Hải, người đang được ngồi ở một góc chống, có vẻ như nhút nhát.

Câu thoại loại hai: “Yes, I can. Certainly (Ừ. Được mà)” là cấu tạo chất vấn đáp điều đề xuất. Cả tứ phương án tiếp tục cho đồng đều chứa chấp cấu tạo của một điều đề xuất nên tớ dịch nghĩa nhằm lựa chọn phương án tương thích. Ta hoàn toàn có thể phỏng đoán toàn cảnh của cuộc hội thoại là ở vô lớp, Khi Hoa đang được sẵn sàng cho những hoạt động và sinh hoạt của lớp. Hoa ham muốn Hải nằm trong nhập cuộc nên rủ Hải nằm trong thực hiện loại tô điểm với bản thân. Chọn B.

7. Lời nêu chủ kiến và giã thành/phản đối (Giving opinions and Agreeing/Disagreeing)

Nêu chủ kiến “Think” Hồi đáp

– I think/ believe … (Tôi nghĩ về là/tin là…).

– Do you think …? (Bạn đem nghĩ về là …?).

– S + V + O (Một mệnh đề thể hiện ý kiến trực tiếp).

Ví dụ:

A: I think swimming should be made part of the school curriculum (Tớ nghĩ về môn lượn lờ bơi lội nên trở nên 1 phần vô công tác học).

B: I can’t agree with you more. It is an essential life skill (Tôi trọn vẹn đồng ý với các bạn. Bơi lội là kĩ năng sinh sống thiết yếu).

Hồi đáp – giã thành:

– Absolutely (Chắc chắn rồi).

– You can say that again/ I can’t agree with you more (Tôi trọn vẹn đồng ý với bạn).

– That’s just what I was thinking. (Đó cũng đó là điều tôi nghĩ).

Hồi đáp – phản đối:

– I don’t (quite) agree with you (Tôi ko ưng ý với bạn).

– I’m not so sánh sure about that/1 don’t think so sánh (Tôi ko nghĩ về vậy).

– That’s not entirely true (Điều cơ ko trọn vẹn đúng).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề thi đua trung học phổ thông QG 2018”): Jenny and Jimmy are talking about university education.

– Jenny: “I think having a university degree is the only way to tát succeed in life”.

– Jimmy: “________. There are successful people without a degree”.

A. That’s life.

B. That’s all right.

C. I don’t quite agree.

D. I can’t agree more.

Hướng dẫn:

Xem thêm: đóng học phí tiếng anh là gì

– Mối mối liên hệ thân thiết Jenny và Jimmy: quý khách bè.

– Bối cảnh tình huống: Jenny và Jimmy đang được nói đến việc học tập ĐH. Câu thoại đầu tiên: “I think … (Tôi nghĩ…)” là cấu tạo nêu chủ kiến. Trong tứ phương án, C và D chứa chấp cấu tạo trả lời chủ kiến. Ta dịch nghĩa cuộc đối thoại nhằm lựa chọn đáp án tương thích. Jimmy ko ưng ý với ý kiến của Jenny nên phương án C tương thích nhất.

Theo vnexpress.net