kẻ lừa đảo tiếng anh là gì

Rồi sau này lại phát biểu, Người là kẻ lừa đảo...

Then he called God a fraud.

Bạn đang xem: kẻ lừa đảo tiếng anh là gì

Bọn Hawaladar được nghe biết là những kẻ lừa đảo người nhập cảnh phi pháp.

These hawaladars are known đồ sộ prey on unsuspecting illegal immigrants.

Một kẻ lừa đảo ko thể mô tả cụ thể thế này được, vượt lên trước kín kẽ rồi.

A fraud can't be this vivid with the details, it's bulletproof

Quý vị hoàn toàn có thể là tiềm năng của kẻ lừa đảo thường xuyên nghiệp”.

You could be the target of a slick con artist.”

Hắn là kẻ lừa đảo!

He's a crook!

Cô tao là kẻ lừa đảo.

She's a con woman.

Nếu bị kẻ lừa đảo bịp bợm gạt, tất cả chúng ta rơi rụng chi phí.

If we are deceived by a swindler, we lose money.

Nó thậm chí là hoàn toàn có thể tạm ngưng game show của một kẻ lừa đảo như hắn cơ.

Huh, it might have even given pause đồ sộ an old crook lượt thích him.

Hắn là 1 trong kẻ lừa đảo tuyệt hảo.

He's a wonderful crook.

Cái tuy nhiên cậu chàng ko biết là ko thể bịp một kẻ lừa đảo.

What he doesn't know is, you can't con a con.

Chúng gọi tôi là kẻ lừa đảo, bọn chúng...

They called bu a fraud, those...

Anh ra quyết định tiếp tục minh chứng cô ấy là kẻ lừa đảo một đợt nữa.

He decides once more đồ sộ prove she is a fraud.

Xem thêm: light up là gì

Tệ không chỉ có thế, liên hệ khuyết điểm với kẻ lừa đảo thì vô nằm trong nguy hại.

Worse yet, đồ sộ tương tác an impostor could be dangerous.

Hắn chỉ là một trong kẻ lừa đảo

He's just a crook.

Kẻ lừa đảo của thế kỷ!

Biggest swindler of our time!

Underwood hoàn toàn có thể là 1 trong kẻ lừa đảo, tuy nhiên ông tao ko cần sát nhân.

Underwood may be a crook, but he's not a killer.

Chàng mong muốn như là giống như các kẻ lừa đảo và ăn cắp?

You wanted đồ sộ be petty and dishonest?

Ban đầu ông nghĩ về tôi là kẻ lừa đảo, và với tay nghề nghiệp cao.

You thought bu a fraud at first, albeit a terribly good one.

Tôi ko trách cứ anh vì như thế vào vai một kẻ lừa đảo, Thống đốc ạ.

I don't blame you for being a fraud, Governor.

Hắn là 1 trong kẻ lừa đảo.

The guy was a crook.

Không thể chuồn lừa kẻ lừa đảo.

You can't take the trick out of the trickster.

đến trên đây nhằm vạch trần tôi cho mình thấy tôi thực sự là kẻ lừa đảo thế nào là.

Here đồ sộ expose bu for the fraud I truly am.

Kẻ lừa đảo lớn số 1 thực rời khỏi lại là chủ yếu từng bọn chúng ta

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

The biggest liar actually is ourselves

Cảnh sát chất lượng thức dậy trước những kẻ lừa đảo.

Good cops wake up before the crooks.