keep an eye on là gì

Key Takeaways

“Keep an eye on” nghĩa là  “to watch or take care of something or someone” - trình diễn mô tả việc nhằm đôi mắt đến/ coi nom một người hay như là 1 vật này bại liệt.

Bạn đang xem: keep an eye on là gì

Cụm kể từ này xuất trị từ những việc rằng người xem thông thường triệu tập toàn cỗ sự xem xét, hoặc thưa cách tiếp theo là “cả nhị mắt” của mình nhập hoạt động và sinh hoạt đang được ra mắt.

Các dạng của cụm từ:

 • keeping (one's)/an eye on (someone or something)

 • kept (one's)/an eye on (someone or something)

 • keeps (one's)/an eye on (someone or something)

Ý nghĩa của Keep an eye on

Theo Cambridge Dictionary, cấu tạo Keep an eye on tức là “to watch or take care of something or someone” - trình diễn mô tả việc nhằm đôi mắt đến/ coi nom một người hay như là 1 vật này bại liệt.

Ví dụ:

 • Can you keep an eye on our kids while I cook dinner? (Bạn rất có thể nhằm đôi mắt cho tới lũ con trẻ của tất cả chúng ta trong lúc tôi nấu nướng bữa tối không?)

 • Be sure đồ sộ keep an eye on the stock price. I guess they’re going đồ sộ fall soon. (Hãy chắc hẳn rằng và  theo đuổi dõi giá bán CP. Tôi đoán bọn chúng tiếp tục sớm hạn chế mạnh)

 • Keep an eye on your wallet, Lynch. There are many thieves around. (Hãy nhằm ý cho tới ví của người tiêu dùng, Lynch. Có thật nhiều kẻ trộm xung xung quanh trên đây.)

Xem thêm: Những câu kính chào căn vặn giờ Anh phổ biến trong không ít trường hợp.

Nguồn gốc của Keep an eye on

Cụm kể từ này xuất trị từ những việc rằng người xem thông thường triệu tập toàn cỗ sự xem xét, hoặc thưa cách tiếp theo là “cả nhị mắt” của mình nhập hoạt động và sinh hoạt đang được ra mắt. Vì thế, cụm kể từ keep an eye oncó tức là trong cả Khi cá thể mặc dù đang được bận tâm cho tới điều gì bại liệt, bọn họ cũng rất có thể đang được xem xét cho tới những loại không giống.

Nguồn gốc của keep an eye onNguồn gốc đúng đắn của cụm kể từ "hãy nhằm đôi mắt đến" không được rõ rệt, tuy nhiên người xem đang được theo đuổi dõi tất cả và nhằm ý cho nhau Tính từ lúc đầu thời hạn, vậy nên rất nhiều lần tái diễn của cụm kể từ này được nhìn thấy nhập trong cả lịch sử hào hùng.

Cách người sử dụng Keep an eye on nhập giờ Anh

Cấu trúc “Keep an eye on” rất rất hoặc được dùng nhập giao tiếp mặt hàng ngày và cả trong số kiệt tác văn học tập không nhiều mang ý nghĩa sang chảnh, trang nhã rộng lớn. Cách dùng cụm kể từ này được trình diễn mô tả ví dụ nhập tiếp xúc như sau:

Keep (one's)/an eye on (someone or something)

Các dạng của cụm từ:

 • keeping (one's)/an eye on (someone or something)

 • kept (one's)/an eye on (someone or something)

 • keeps (one's)/an eye on (someone or something)

Cách người sử dụng keep an eye onVí dụ: 

Xem thêm: ei là gì

 • Be careful with your actions today. I'll keep an eye on you. (Hãy cảnh giác với hành vi của người tiêu dùng ngày thời điểm ngày hôm nay. Tôi tiếp tục nhằm đôi mắt cho tới chúng ta.)

 • Nevertheless, by keeping an eye on the east, they might still gain a tremendous lot . (Tuy nhiên, bằng phương pháp nhằm đôi mắt cho tới phía đông đúc, bọn họ vẫn rất có thể nhận được thật nhiều.)

 • Mark: She isn't, but the doctor is keeping an eye on her. (Mark: Không cần cô ấy, tuy nhiên bác bỏ sĩ đang được nhằm đôi mắt cho tới cô.)

 • We'll keep an eye on him in the meanwhile. (Chúng tôi tiếp tục nhằm đôi mắt cho tới anh ấy nhập thời hạn bại liệt.)

 • Internet users should keep an eye on a number of Usenet discussion groups that address Windows difficulties. (Người người sử dụng Internet nên theo đuổi dõi một vài group thảo luận Usenet xử lý những trở ngại của Windows.)

 • He assured him that Lynch would keep an eye on his property. (Anh tớ khẳng định rằng Lynch tiếp tục nhằm đôi mắt cho tới gia tài của anh ý tớ.)

 • Me or James will visit occasionally while you keep an eye on her. (Tôi hoặc James thỉnh phảng phất sẽ tới thăm hỏi nhập khi chúng ta nhằm đôi mắt cho tới cô ấy)

Một số cụm kể từ tương quan của Keep an eye on bao gồm:

 • Focus on - Tập trung 

 • Pay attention đồ sộ - Chú ý nhập điều gì đó

 • care for - Quan tâm cho tới ai đó

 • take care of - Chăm sóc ai đó

 • look after - Chăm sóc ai đó

Đoạn đối thoại áp dụng “Keep an eye on”

James: Hana, I need đồ sộ talk about the process of your study (Hana, tôi cần thiết nói tới quy trình học hành của bạn)

Hana: Okay, sure. There must be a number that is not good. (Được rồi, chắc hẳn rằng rồi. Có một điểm số ko chất lượng trúng không)

James: Yes, and as you know, you have been banned from the test this semester because of the pending study fee. To be honest, I’m very worried. Should I talk đồ sộ your tutor and make sure he is keeping an eye on you? (Vâng, và như chúng ta biết, chúng ta đã trở nên cấm đánh giá học tập kỳ này vì thế khoản phí học hành đang được hóng xử lý. Thành thiệt tuy nhiên thưa, tôi rất rất phiền lòng. Tôi sở hữu nên thì thầm với gia sư của người tiêu dùng và đảm nói rằng anh ấy đang được nhằm đôi mắt cho tới chúng ta không?)

Hana: No, it isn’t necessary James. I will improve the score and also tự the test next month. (Không, ko cần thiết đâu James. Tôi tiếp tục nâng cao điểm số và cũng tiếp tục thực hiện bài bác đánh giá nhập mon cho tới.)

James: Oh, really? How can I trust you? (Ồ, vậy à? Làm sao tôi rất có thể tin cẩn bạn?)

Hana: I have been planning for it for a month. Just look at the plan I sent you on Telegram. (Tôi đang được lên plan mang đến nó nhập một mon. Chỉ cần thiết coi nhập plan tôi đang được gửi cho chính mình bên trên Telegram.)

Xem thêm: dk2 vinaphone là gì

James: Okay. I think I will trust you in the next month and let’s see the final result. (Được rồi. Tôi cho là tôi tiếp tục tin cẩn tưởng chúng ta nhập mon cho tới và hãy nằm trong coi thành quả sau cuối.)

Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, kỳ vọng người phát âm đang được nắm vững về định nghĩa, ý nghĩa sâu sắc, cơ hội dùng cụ thể cụm kể từ Keep an eye on và rất có thể dùng đúng đắn cụm kể từ này nhập quy trình học tập giờ Anh. Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhập tiếp xúc nhằm vận dụng nhập thực tiễn một cơ hội đương nhiên nhất

Tài liệu tham ô khảo: Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/