kênh rạch tiếng anh là gì

Kênh rạch là đường đi nước kể từ sông vô đồng ruộng, tàu thuyền hoàn toàn có thể đi đi lại lại.

Bạn đang xem: kênh rạch tiếng anh là gì

1.

Cô ấy sinh sống vô một cái thuyền hẹp bên trên một con cái kênh.

She lives in a narrow boat on a canal.

2.

Họ tiếp tục bắc cầu qua loa sông ngòi.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

They will bridge a canal.

Phân biệt channel canal:

- channel: thông thường là những con cái kênh đã có sẵn vô tự động nhiên

VD: Here you can see how the Romans collected rainwater through a system of channels. - Tại trên đây bạn cũng có thể thấy người La Mã gom nước mưa qua loa một khối hệ thống mương lạch thế nào.

Xem thêm: oppa là anh còn em là gì

- canal: là những con cái kênh tự tạo tự thế giới xây hình thành.

VD: The Suez Canal is a major source of income for Egypt. - Kênh móc Suez là một trong thu nhập nhập chủ yếu của Ai Cập.

! Suez canal, Panama canal là nhì con cái kênh móc phổ biến, ko dùng kể từ channel.