khử mùi tiếng anh là gì

Bản dịch của "khử mùi" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: khử mùi tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

chất khử mùi {danh từ}

VI

thuốc khử mùi {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "deodorize" vô một câu

The powder can be sprinkled on carpets and rugs to tát clean and deodorize them.

Xem thêm: light up là gì

Contained in one unit to tát avoid user tương tác, the final step in the process is to tát deodorize the material.

Coffee has multiple unexpected uses, among which is the ability to tát deodorize spaces.

Xem thêm: montage là gì

Add baking soda to tát the bottom of a mildewed baby pool and hose it down with water to tát clean and deodorize.

Use baby powder to tát soak up sweat and deodorize.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "khử mùi" vô giờ đồng hồ Anh