kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn

Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì? Việc thành lập ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc? Ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc? Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc? Một bài hát về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc?

Bạn đang xem: kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Để xây dựng chương trình chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và thành công thì không thể thiếu kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. .

1. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày để nhân dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, chung sức xây dựng đời sống văn hóa, tạo nên sức mạnh tập thể. hợp lực, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. . Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định: “Ngày 18 tháng 11 hàng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

2. Thành lập Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc:

Lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay luôn được bảo tồn và phát triển. Có được điều này là nhờ xây dựng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, nhất là sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh đó đã trở thành nội dung tư tưởng chủ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng. nhiệm vụ dân tộc, dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân cũng như trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ý thức yêu nước của nhân dân ta được hun đúc trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nó luôn gắn liền với ý thức của số đông, ý thức đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân tộc để tạo thành một quốc gia. đoàn kết. Truyền thống bền vững đã thấm sâu trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam.

Trong quá trình đổi mới, yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là phải vận dụng sáng tạo, linh hoạt. , phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán của từng vùng, từng địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ra đời.

Năm 1986, nhằm phát huy truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) quyết định lấy ngày 18-11-1930 là ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất để làm công tác . ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, hàng năm cứ đến ngày 18-11, Mặt trận đều xây dựng chương trình, nội dung cũng như hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Việt Nam, đồng thời tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3. Ý nghĩa ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc:

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội có nhiều ý nghĩa thiết thực, sâu sắc, là dịp để nhân dân các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, chung sức xây dựng đời sống văn hóa; Đoàn kết là chất keo rắn gắn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển quê hương, đất nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết , đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Thông qua lễ hội, những nét văn hóa đặc sắc của các khu dân cư, các dân tộc trong vùng sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Đó là tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách hỗ trợ nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng văn hóa ở khu dân cư”,... được thực hiện tốt hơn. Mặt khác, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu: mê tín, dị đoan, từng bước bài trừ các tệ nạn trong xã hội.

Những hoạt động cụ thể của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là nhân tố góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đời sống vật chất và ý thức của nhân dân được cải thiện, lành mạnh. Thông qua ngày hội, nhiều khu dân cư đã thông minh đưa ra các hình thức tương trợ như: Mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, thành lập tổ khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư, đẩy nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật. , giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi...

Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh. Tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường giữa Đảng với Nhân dân gần gũi, thân thiện, hữu nghị.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm ngày càng được mở rộng và không ngừng đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung. Mỗi chúng ta có trách nhiệm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trên địa bàn, từ đó tạo nên nguồn sức mạnh chung, to lớn của số đông, tạo động lực mạnh mẽ để sớm thực hiện thắng lợi. Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

4. Kịch bản chương trình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc:

Đầu tiên là văn nghệ chào mừng.

Thứ hai, Ổn định tổ chức – Chào cờ.

Thứ ba, Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu khách mời.

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa toàn thể nhân dân khu ………………..!

Thực hiện sự chỉ đạo, chỉ đạo của UBMTTQ xã……………………., thực hiện Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ…………………… về tổ chức của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm …………. Trong không khí tưng bừng của cả nước, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng ....năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/………….). Hôm nay, ngày..... tháng……………, Mặt trận và UBND khu…………….. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết cộng đồng…………năm … ………. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ chức. quốc gia; truyền thống yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, xây dựng thành công Nông thôn mới.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban tổ chức, cho phép tôi xin gửi tới các đồng chí, các vị khách quý và toàn thể nhân dân trên địa bàn lời chào trân trọng nhất, cùng với đó là lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. . Chúc Liên hoan của chúng ta thành công tốt đẹp! Để mở đầu chương trình, đội văn nghệ khu ………….. xin gửi đến quý vị đại biểu, các vị khách quý và bà con những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thành viên khu ………….. biểu diễn. Trình diễn. Mỗi bài hát về Bác Hồ đều chứa đựng một nỗi nhớ, thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với Người. Bác để lại cho đời sau nhiều bảo vật vô giá, cho đời sau nguồn tình cảm và sự biết ơn sâu sắc. Để tỏ lòng biết ơn Bác, Hội Người cao tuổi Khu……. hôm nay sẽ gửi đến văn nghệ ca khúc có tựa đề “Nhớ Bác Hồ Chí Minh”, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Xin quý vị đại biểu và đồng bào lắng nghe. Chà, làm sao nói hết được công ơn của Ngài? Hình ảnh Bác kính yêu như lồng trong hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Để thay đổi không khí xin mời quý vị đại biểu và bà con nhân dân cùng đến với tiết mục múa hát "Gần Trường Sa" sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Phước Long do hai giọng ca ..... cùng đoàn múa liên hoan biểu diễn. khu phụ nữ…….. trình bày. Xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt!

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân khu vực…. Tất cả chúng ta đều ước mình có thể quay ngược thời gian. Đặc biệt là đối với những chàng trai, cô gái của thế hệ học sinh, những người luôn mang trong mình niềm khao khát được trở về thời học trò dưới mái trường xưa thân yêu. Và hôm nay, chúng ta hãy một lần nữa trở về với những kỉ niệm của những năm học trò qua tiết mục múa đơn giản mà sâu sắc do các bạn thiếu niên khu thiếu nhi..... biểu diễn trên nền nhạc của bài hát. "Thơ mực tím. Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. Mời các bạn cùng theo dõi. Cùng sống lại cảm xúc vui tươi của bài hát mùa xuân 1975 qua phần thể hiện của anh ………… qua lời bài hát " Cung đàn mùa xuân" của Nhạc sĩ Cao Việt Bạch.Mời quý vị đại biểu cùng thưởng thức.Vâng!Thưa quý vị, do thời gian của buổi lễ có hạn nên chương trình văn nghệ xin được khép lại tại đây.Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc và chúc chúng ta ngày càng phát triển sự quan tâm hỗ trợ cho sự phát triển của khu dân cư, chúc toàn thể bà con trong khu luôn mạnh khỏe, đoàn kết và cùng nhau phát triển.

Cảm ơn rất nhiều!

Tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đồng chí …………., Bí thư chi bộ trường…………….. lên khai mạc buổi lễ. Kính thưa các quý ông và quý bà. Là người Việt Nam, có lẽ không ai trong chúng ta không biết đến những câu ca dao Bác Hồ dạy về tinh thần đoàn kết:

Xem thêm: vợ yêu tiếng hàn là gì

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kếtThành công, thành công, đại thành công”.

Người còn dạy rằng: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới không có gì mạnh hơn sức mạnh đoàn kết của nhân dân.” Thực hiện lời dạy của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; coi đây là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn quyết định sự thành bại của cách mạng, là tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng, phù hợp với yêu cầu khách quan của quần chúng nhân dân, ngày 18-1-1930, Đảng ta quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tuyên tập hợp các giai cấp, dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, lộ trình đã chọn. giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời ông…………………… cùng chúng tôi ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và vị trí, vai trò của Mặt trận. Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Trân trọng kính mời!

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý và đồng bào!

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, sự lãnh đạo trực tiếp của ngành, cán bộ và nhân dân khu……………………. đã không ngừng cố gắng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn vươn lên xây dựng mọi mặt đời sống văn hóa kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời Ông …………. – Đồng chí Bí thư chi bộ trình bày báo cáo tổng kết thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của……………………..

Để báo cáo được hoàn thiện hơn, sau đây xin mời các ý kiến ​​đóng góp để báo cáo được đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Trong năm qua, cán bộ và nhân dân xã…………………… đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Tại hội nghị khu dân cư, những gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở ………… đã được bình chọn dân chủ, công khai đề nghị và được cấp trên xác nhận. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông……………………. - Thành viên của bữa tiệc. Trưởng ban văn hóa xã công bố quyết định và thông qua danh sách các gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa năm ………… của khu…………….. Trân trọng kính mời!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Trong những năm qua, khu…………………… luôn được sự quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đồng chí ………… – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ………………………….. thay mặt của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện…………..và các đại biểu tham dự ngày hội hôm nay đã phát biểu chỉ đạo và chia sẻ niềm vui của ngày hội. Trân trọng kính mời quý khách.

Thưa quý vị. Kính thưa toàn thể bà con thành phố…………………….. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác Mặt trận ở khu dân cư năm qua đã thu được nhiều kết quả và thành công nhất định, qua đó. ……, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã……………………. Giai đoạn ……………. nhưng Chi bộ, Đảng bộ đã đề nghị. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phát động phong trào thi đua ở…… và các đồng chí trong Ban Công tác Mặt trận ký cam kết. Kính thư, Ông ………… – Ủy viên Ban Công tác Mặt trận của……………..

ĐÓNG:

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cư dân khu dân cư.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, chương trình Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư………….. đã thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………….. – Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực lên phát biểu cảm ơn và bế mạc Ngày hội.

Trân trọng kính mời!

5. Bài hát về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc:

Bài hát: 90 triệu tim

Đi qua đồng lúa xanh mướt Mà cánh cò nhảy vui Đi qua xóm làng Vang vọng mây trời Đi qua từng con phố Xa anh mãi nhớ Cờ đỏ thắm Tự hào hát bài ca Đôi mắt rất gần Nắm tay nhau Như một đại gia đình Bài ca yêu Tổ quốc Trái tim Việt Nam của tôi Giờ phút vinh quang trên đỉnh cao Khúc ca tự hào Từ 90 triệu trái tim trai hát vang Việt Nam Tôi Khắp nơi cờ bay phấp phới Trống vang khắp nẻo đường Mừng chiến thắng cho Tổ quốc Việt Nam ơi Quê hương ơi Bạn có biết tôi sinh ra và lớn lên Trên đất nước Việt Nam Bạn muốn đến nơi mây bay Gió thổi vào bức tranh xanh Hãy nhanh chân cùng tôi Theo dòng sông này mà đến Ôi 90 triệu trái tim trong một bài hát Chào bạn mới Lá cờ bao con tim tự hào Giữa cánh đồng rộng lớn xa xăm Người nông dân tươi cười Giữa trời hồng Bước này dáng này Phố xưa Việt lớn Vươn xa bao thế hệ nối gót người đi đã đi trước, Tương lai thật tươi sáng. Tự hào Việt Nam, Mắt em thật gần, Nắm tay nhau như đại gia đình, Tình ca dân tộc, Từ triệu trái tim Việt Nam với tôi, Giây phút huy hoàng trên đỉnh cao, Tự hào cacque Từ 90 triệu trái tim hát bài ca của Việt Nam ta Khắp nơi cờ bay phấp phới Trống vang khắp nẻo đường Mừng chiến thắng Tổ quốc Việt Nam ta ngập đường Mừng chiến thắng Tổ quốc Việt Nam ơi.

Bài hát: Nghĩa hiệp

Yêu thương con người đất nước. Đừng rời xa nhau, dù chúng ta không quen biết nhau. Chúng tôi không biết nhau. Chúng tôi không thích họ hàng.

Xin đừng, xin đừng phân biệt già trẻ, đừng phân biệt màu da. Máu đỏ là phổ biến, nhưng ai quan tâm. Mang niềm vui cho đời tươi sáng. Giảm bớt đau thương tang tóc. Mong bạn sống trong hòa bình. Đừng gieo. than thở đầy đau khổ!. Một chiếc đũa cũng phải gãy. Đoàn kết với nhau năm bảy trăm đôi Dù cho, ngay cả một lực sĩ vĩ đại Không thể bẻ gãy vài trăm đôi. Nên chia nhau bát cơm manh áo Đừng ghen ghét Tôn giáo với nhau Chia rẽ cao thấp Mà gây bao thảm cảnh máu me chia rẽ. Lời khuyên ai cũng nên nhớ: Cùng nhau đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau Yêu thương đồng loại Đồng lòng hiệp sức, việc gì cũng nên.

Một hạt cát không thể lấp đầy mặt đất. Nhưng thật tốt khi có một số lượng lớn người. Mọi người đừng quên nhé. Hãy chia sẻ một trái tim hạnh phúc, một trái tim hòa hợp.

Bạn xem bài Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn thay đổi và hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm: giám đốc dự án tiếng anh là gì