lá cây tiếng anh là gì

Màu xanh lơ lá cây Có nghĩa là học viên tiếp tục đạt cho tới chuyên môn thuần thục.

Green means the student's already proficient.

Bạn đang xem: lá cây tiếng anh là gì

Xanh lá cây chỉ nhằm cơ thực hiện những học viên không giống coi chất lượng tốt hơn

Green is just there đồ sộ make the other students look better.

Out, màu xanh lá cây lá cây- căn bệnh thối rữa! rời khỏi, chúng ta hành lý!

Out, you green- sickness carrion! out, you baggage!

Anh ấy thuế tầm lá cây.

He collected leaves.

Xanh lá cây đậm và tía là những color truyền thống lịch sử của Wimbledon.

Dark green and purple are the traditional Wimbledon colours.

Hươu Sitka hầu hết ăn thực vật màu xanh lá cây lá cây.

Sitka deer primarily eat green vegetation.

Không những thế, lá cây còn được chấp nhận thực vật hít vào nhiều độ sáng rộng lớn.

But leaves also allow plants đồ sộ capture more light.

Heineken phổ biến với chai màu xanh lá cây lá cây đặc thù và ngôi sao 5 cánh đỏ chót.

Heineken is well known for its signature green bottle and red star.

Bên bên dưới tầng cái của những lá cây đang được thiếp ngủ

Beneath the roof of sleeping leaves

Anh ko phân biệt được red color với màu xanh lá cây lá cây à?

Can't you tell red from green?

Nhưng là hoa xanh lơ dương được chiếu màu xanh lá cây lá cây.

But those are xanh lơ flowers under green light.

Trông có vẻ như bọn chúng tìm tới hoa xanh lơ lá cây.

It looks lượt thích they're going đồ sộ green flowers.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

Các tín hữu ở Romania dùng sách thánh ca màu xanh lá cây lá cây của Giáo Hội.

Members in Romania use the Church’s green hymnbook.

Đường màu xanh lá cây lá cây là con số làn lối cho tới xe đạp điện.

The green line is the number of xe đạp lanes.

Các nghành nghề dịch vụ màu xanh lá cây lá cây đi?

Are the green fields gone?

Nắp đem được màu sắc xanh lơ lá cây.

They may have green stripes.

Một cái LeSabre màu xanh lá cây lá cây?

A green LeSabre?

Cả đằm thắm, hoa, lá cây tươi tắn được nén nhập một bể rộng lớn vị thép.

The freshly cut flowers, stalks, and leaves are firmly pressed into a large steel drum.

Vùng red color và xanh lơ lá cây ông chồng lên nhau là gold color.

As you can see, the region where the red and green lights overlap is yellow.

Mật ong, tỏi, thì là, lá cây bọn họ Keo, tinh chất dầu tuyết tùng.

Honey, garlic, cumin, acacia leaves, cedar oil.

Cô đã từng đi xuống tuyến đường và qua quýt cửa nhà màu xanh lá cây lá cây loại nhị.

She went down the path and through the second green door.

Và rồi với những huy hiệu màu xanh lá cây lá cây—sự vận dụng thực hành thực tế tài năng này.

And then there are the green badges—the practical application of the skill.

" Là cửa nhà màu xanh lá cây lá cây?

Xem thêm: class diagram là gì

" Where is the green door?

Sự xuất hiện tại của sắt kẽm kim loại vết molybden nhiều khi cho tới thành phẩm là ánh xanh lơ lá cây.

The presence of molybdenum trace impurities occasionally results in a green glow.