lãi vay tiếng anh là gì

Lãi vay mượn là độ quý hiếm gia tăng đối với phần gia tài vay mượn lúc đầu.

Bạn đang xem: lãi vay tiếng anh là gì

1.

Vậy nhằm sinh sống ở căn nhà này, tôi cần trả từng nào mang lại khoản chi phí lãi?

So to tát live in this house, how much am I paying just in interest?

2.

Xem thêm: nnt là gì

Lãi chi phí gửi tác động rất rộng cho tới ra quyết định kiểm soát và điều chỉnh lãi giải ngân cho vay của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

Deposit interest rates greatly influence credit institutions' decision to tát adjust lending rates.

Xem thêm: aps c là gì

Cùng phân biệt interest interest rate nha!

- Lãi suất (interest rate) là ngân sách của chi phí vay mượn thể hiện tại bên dưới mẫu mã tỉ trọng Tỷ Lệ bên trên số chi phí vay mượn theo đòi khoảng tầm thời hạn xác lập.

- Tiền lãi (interest) là phí trả cho 1 khoản vay mượn gia tài mang lại ngôi nhà chiếm hữu như 1 mẫu mã bồi thông thường mang lại việc dùng của gia tài.