lashes là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  dây buộc ở đầu roi

  Bạn đang xem: lashes là gì

 • cái roi

 • cái tấn công, kiểu mẫu quất; sự tấn công, sự quất vày roi

  to be sentencel đồ sộ the lash

  bị trừng trị phin, bị trừng trị đòn

 • lông mi ((cũng) eye lash)

 • sự nhiếc mắng, sự xỉ vả; sự chỉ trích, sự đả kích

  to be under the lash

  bị công kích gay gắt

 • động từ

  đánh, quất

  to lash a horse across the back with a whip

  quất phin nhập sống lưng ngựa

  to lash its tail

  quất đuôi nhập hông (thú)

  ví dụ khác

  Xem thêm: sds page là gì

 • kích quí, kích động

  speaker lashes audience into a fury

  diễn fake khích động những người dân nghe thực hiện mang lại chúng ta phẫn nộ

 • mắng nhiếc, xỉ vả; chỉ trích, đả kích

 • buộc, trôi

  to lash two things together

  buộc nhì kiểu mẫu lại với nhau

  Cụm từ/thành ngữ

  to lash out

  đá bất thần (ngựa)

  to lash out at someone

  chửi mắng như tát nước nhập mặt mày ai

  to lash out into strong language

  chửi rủa một thôi một hồi

  Xem thêm: nhúng bài viết là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản