lễ vu lan tiếng anh là gì

VIETNAMESE

lễ Vu Lan

Bạn đang xem: lễ vu lan tiếng anh là gì

lễ báo hiếu

the Amnesty of Unquiet Spirits, Ullambana festival

Lễ Vu Lan là một trong những trong mỗi ngày lễ nghỉ chủ yếu của Phật giáo và phong tục Trung Hoa. Lễ này trùng với Tết Trung vẹn toàn của những người Hán và cũng trùng phù hợp với ngày Rằm mon 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông.

1.

Xem thêm: class diagram là gì

Lễ Vu Lan là một trong những trong mỗi tiệc tùng, lễ hội lớn số 1 của Phật giáo và là khi quan trọng đặc biệt nhằm người xem tỏ bày lòng hàm ơn tương đương sự tri ân so với phụ vương u, tổ tiên.

Vu Lan festival is one of the biggest festivals of Buddhism and a special occasion for people to tát express gratitude as well as appreciation towards their parents and ancestors.

2.

Xem thêm: sds page là gì

Lễ Vu Lan là một trong những trong mỗi ngày lễ nghỉ chủ yếu của Phật Giáo.

Vu Lan festival is one of the main holidays of Buddhism.

Lễ Vu Lan (Vu Lan festival), còn được gọi là lễ báo hiếu (filial piety), là một trong những trong mỗi ngày lễ nghỉ chủ yếu của Phật giáo (Buddhism) và phong tục Trung Hoa. Lễ này trùng (coincides) với Tết Trung thu (Mid-autumn) của những người Hán và cũng trùng phù hợp với ngày Rằm mon 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông.