lịch âm tiếng anh là gì

Bản dịch của "lịch âm" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: lịch âm tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "lunar calendar" nhập một câu

They can also learn how ancillary information lượt thích weather, season, lunar calendar, etc, affect their behaviour or mood.

My grandparents from very early on emphasized the importance of interaction of the sun, moon and the lunar calendar.

By comparing lunar calendar dates and significant local events, he managed đồ sộ identify about half of the children from the original trial.

Xem thêm: điện áp vdc là gì

It is a holiday đồ sộ celebrate the first full moon of the year according đồ sộ the lunar calendar.

He is allowed đồ sộ receive guests from 7pm đồ sộ 10.30pm on the first and 15th day of each lunar calendar month as well.

Xem thêm: đèn chùm tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "lịch âm" nhập giờ đồng hồ Anh

nửa bên trên thang âm danh từ

đoạn nhạc ko mượt tự ngắt âm danh từ

tiếng chuông hòa âm danh từ