lương cơ bản tiếng anh là gì

Lương cơ bạn dạng là nấc lộc tiếp tục qua quýt thỏa thuận hợp tác của những người làm việc và người tiêu dùng làm việc được ghi rõ ràng nhập phù hợp đồng làm việc, là hạ tầng nhằm tính chi phí công, chi phí lộc mỗi tháng nhưng mà người làm việc tiếp tục nhận nhập đơn vị chức năng cơ, ko bao gốm những khoản chi phí thưởng, phụ cung cấp, phúc lợi và những khoản thu nhập bổ sung cập nhật không giống.

Bạn đang xem: lương cơ bản tiếng anh là gì

1.

Ngoài lộc cơ bạn dạng thì anh ấy còn cảm nhận được huê hồng.

He gets commission on top of his basic salary.

2.

Xem thêm: pc47 là gì

Mức lộc cơ bạn dạng của anh ý ấy tuy rằng thấp tuy nhiên anh ấy cảm nhận được 20% huê hồng cho tới tất cả anh ấy cung cấp.

His basic salary is low, but he gets 20% commission on everything he sells.

Xem thêm: nốt trống âm trong buồng tử cung là gì

Cùng phân biệt basic salary fixed salary nha!

- Lương cơ bạn dạng (basic salary) là nấc lộc tiếp tục qua quýt thỏa thuận hợp tác của những người làm việc và người tiêu dùng làm việc được ghi rõ ràng nhập phù hợp đồng làm việc, là hạ tầng nhằm tính chi phí công, chi phí lộc mỗi tháng nhưng mà người làm việc tiếp tục nhận nhập đơn vị chức năng cơ, ko bao gốm những khoản chi phí thưởng, phụ cung cấp, phúc lợi và những khoản thu nhập bổ sung cập nhật không giống.

- Lương cứng (fixed salary) là lộc mon, là nấc chi phí ổn định ấn định nhưng mà người làm việc cảm nhận được hàng tháng, thông thường thì nhập công ty lộc cứng sẽ tiến hành nhờ vào đặc thù, địa điểm việc làm nhưng mà người làm việc đảm nhận, với bao hàm lộc cơ bạn dạng và những khoản phụ cung cấp không giống nhưng mà người làm việc được trao như chi phí phụ cung cấp xăng xe pháo, ăn trưa…