mã hàng tiếng anh là gì

Trong Tiếng Anh, mã mặt hàng là Item code, có phiên âm cách phát âm là /ˈaɪtəm koʊd/.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

Bạn đang xem: mã hàng tiếng anh là gì

“Mã hàng” nhập giờ Anh là “Item code” hoặc “Product code” là 1 chuỗi ký tự động, số hoặc ký tự động số được dùng nhằm lăm le danh độc nhất vô nhị cho 1 thành phầm hoặc một mục nhập khối hệ thống vận hành sản phẩm & hàng hóa. Mã hàng gom xác lập và phân biệt từng thành phầm hoặc mục kể từ nhau, gom đơn giản dễ dàng theo gót dõi, vận hành và thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa nhập quy trình vận hành marketing.

Dưới đó là một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với “mã hàng” và cơ hội dịch lịch sự giờ Anh:

 1. Product code: Mã sản phẩm
 2. SKU (Stock Keeping Unit): Mã đơn vị chức năng vận hành tồn kho
 3. Item number: Số mục
 4. Part number: Số phần
 5. Article code: Mã bài bác viết
 6. Identifier: Định danh
 7. Code number: Số mã
 8. Reference code: Mã tham lam khảo
 9. Identification number: Số lăm le danh
 10. Catalog number: Số danh mục

Dưới đó là 10 kiểu câu sở hữu chữ “Item code” với tức là “mã hàng” và dịch lịch sự giờ Việt:

 1. When placing an order, please provide the product’s item code for accurate processing. => Khi đặt mua, vui mừng lòng hỗ trợ mã hàng của thành phầm nhằm xử lý đúng chuẩn.
 2. The item code is printed on the packaging for easy identification. => Mã hàng được ấn bên trên vỏ hộp nhằm đơn giản dễ dàng nhận ra.
 3. Use the item code lớn quickly locate products in our online store. => Sử dụng mã hàng nhằm nhanh gọn nhìn thấy thành phầm nhập cửa hàng trực tuyến của Shop chúng tôi.
 4. If you have questions about a specific product, please provide its item code in your inquiry. => Nếu chúng ta sở hữu thắc mắc về một thành phầm ví dụ, vui mừng lòng hỗ trợ mã hàng của chính nó nhập đòi hỏi của người sử dụng.
 5. The catalog includes a list of products along with their corresponding item codes. => Danh mục thành phầm bao hàm list những thành phầm cùng theo với mã hàng ứng.
 6. Each product variant has a unique item code lớn differentiate it from others. => Mỗi trở nên thể thành phầm sở hữu một mã hàng có một không hai nhằm phân biệt nó với những thành phầm không giống.
 7. Scan the item code at the checkout counter for quick and accurate billing. => Quét mã hàng bên trên quầy giao dịch nhằm giao dịch nhanh gọn và đúng chuẩn.
 8. Our customer service team can assist you in finding the right product using its item code. => Đội ngũ cty người tiêu dùng của Shop chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn lần thành phầm thích hợp bằng phương pháp dùng mã hàng của chính nó.
 9. The item code is a crucial part of our inventory management system. => Mã hàng là 1 phần cần thiết của khối hệ thống vận hành tồn kho của Shop chúng tôi.
 10. Before returning a product, make sure lớn provide the item code lớn facilitate the return process. => Trước khi trả lại một thành phầm, hãy đáp ứng hỗ trợ mã hàng nhằm thuận tiện mang đến quy trình trả mặt hàng.