ma sơ tiếng anh là gì

Phép dịch "ma sơ" trở thành Tiếng Anh

Câu dịch mẫu: Chúng tao tiếp tục học tập ngôi trường quỷ sơ bên cạnh nhau. ↔ We went vĩ đại convent together.

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên công ty chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch mang lại ma sơ vô tự điển, hoàn toàn có thể chúng ta có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

Chúng tao tiếp tục học tập ngôi trường ma sơ bên cạnh nhau.

We went to convent together.

Những Ma Sơ Ánh Sáng bảo đảm những đứa con trẻ như nó.

The sisters of light protect children lượt thích him.

Tháng 3 thời điểm năm 2012, Murphy cho thấy mùa 2 tiếp tục xoay xung quanh Jessica Lange, người thủ vai Sơ Jude, một ma sơ vận hành mái ấm thương điên.

In March 2012, Murphy revealed that the second season had been planned around Jessica Lange, who portrays Sister Jude, a sadistic nun who runs the asylum.

Ngày 15 mon 6 năm năm nhâm thìn, sở hữu vấn đề rằng một bộ phim truyện thương hiệu The Nun, triệu tập vô mẩu truyện của "Ma" Valak, đang rất được cải cách và phát triển với Johnson biên kịch.

On June 15, năm nhâm thìn, it was reported that a spin-off film titled The Nun, focusing on the "Demon Nun" character Valak, was in development with Johnson writing the script.

Ma Mi ?

Sounds lượt thích soup.

Jonas Bloquet (sinh ngày 10 mon 7 năm 1992) là 1 trong những biểu diễn viên người Bỉ, được nghe biết với vai biểu diễn Vincent Leblanc ở Elle (2016), và được đề cử giải César mang lại biểu diễn viên triển vọng nhất, và Maurice "Frenchie" Theriault vô phim hung quỷ ma sơ (2018).

Jonas Bloquet (born 10 July 1992) is a Belgian actor, known for his roles as Vincent Leblanc in Elle (2016), for which he was nominated for a César Award for Most Promising Actor, and Maurice "Frenchie" Theriault in The Nun (2018).

Nhưng sao anh biết cần thiết lần trong số hồ nước sơ ma túy?

How did you even know vĩ đại look in that narcotics file?

Ma'am, tôi ý.

Ma'am, i am dumb.

(Ga-la-ti 6:2, 16; Rô-ma 2:28, 29) Dân Y--ra-ên của Đức Chúa Trời bao gồm những tín đồ vật Đấng Christ được xức dầu.

(Galatians 6:2, 16; Romans 2:28, 29) The Israel of God is made up of spirit-anointed Christians.

(Rô-ma 10:14) Về người Y--ra-ên, ông nói: “Chẳng nên quý khách đều nghe bám theo tin cậy lành lặn đâu”.

(Romans 10:14) Of Israel, Paul says: “They did not all obey the good news.”

Khi mới nhất thấy ma-na, người Y--ra-ên chất vấn nhau: “Cái gì vậy?”, giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ là “man huʼ?”

When the Israelites first saw it, they said, “What is it?”

Họ bám theo Ê-li-sê đến tới tận Sa-ma-ri, điểm vua Y--ra-ên đang được sinh sống.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

They followed Elisha all the way vĩ đại Samaria, where the king of Israel lived.

Hãy cảnh báo rằng Giê-su được tế bào miêu tả là 1 trong những “con trẻ”, chứ không hề nên là đứa bé nhỏ sinh (Ma-thi-ơ 2:1-10).

Notice that he is described as a “young child,” not as a newborn baby. —Matthew 2:1-10.

Để trốn dân Ma-đi-an, người Y--ra-ên nên trú trong số hốc động và bên trên núi.

To escape from the Midianites, the Israelites hid in caves and in the mountains.

+ 2 Tay dân Ma-đi-an cai trị Y--ra-ên.

+ 2 The hand of Midʹi·an dominated over Israel.

Ma-mave-mave, cô sở hữu hồ nước ko, Mave?

Mave, bởi you have a record, Mave?

Đây là tiếng Đức Giê-hô-va phán với Y--ra-ên qua loa Ma-la-chi:*

The word of Jehovah vĩ đại Israel through Malʹa·chi:*

14 Lúc đầu lẽ thiệt thánh được bật mý mang lại dân Y--ra-ên (Rô-ma 3:1, 2).

14 Revelation of sacred truths was initially given through the nation of Israel.

35 Dân Y--ra-ên ăn ma-na vô 40 năm+ cho tới Khi vô xứ sở hữu dân ở.

35 The Israelites ate the manna for 40 years,+ until they came vĩ đại a land that was inhabited.

(Rô-ma 15:4) Khi dân Y--ra-ên bước tiến vị đôi mắt thấy, chúng ta tiếp tục quên rằng, qua loa Môi-se, chủ yếu Đức Chúa Trời chỉ dẫn chúng ta.

(Romans 15:4) When the Israelites walked by sight, they forgot that God through Moses was directing them.

Hẳn khi lúc đầu phép tắc kỳ lạ ma-na tiếp tục khiến cho dân Y--ra-ên cực kỳ tuyệt vời.

At first, the miraculous manna must have impressed the Israelites.

Giê-hô-ách được chôn bên trên Sa-ma-ri với những vua Y--ra-ên.

And Je·hoʹash was buried in Sa·marʹi·a with the kings of Israel.

Trong một biên niên sử [4], ông ghi là tôi đã chiếm lĩnh được trở thành Sa-ma-ri của dân Y--ra-ên.

In one of his annals [4], he claims vĩ đại have captured the Israelite thành phố of Samaria.

5 Thời bấy giờ, vua Rê-xin của Sy-ri và Phê-ca đàn ông Rê-ma-lia, vua Y--ra-ên, lên tấn công Giê-ru-sa-lem.

Xem thêm: dk2 vinaphone là gì

5 It was then that King Reʹzin of Syria and Peʹkah son of Rem·a·liʹah the king of Israel came up vĩ đại wage war against Jerusalem.

“Gánh nặng nề tiếng Đức Giê-hô-va mang lại Y--ra-ên vị Ma-la-chi” (Ma-la-chi 1:1).

“A PRONOUNCEMENT: The word of Jehovah concerning Israel by means of Malachi.”