mạch nha tiếng anh là gì

Mạch nha là phân tử lúa mạch vẫn nảy lộc dùng làm chế phát triển thành rượu bia.

Bạn đang xem: mạch nha tiếng anh là gì

1.

Từ thời cổ kính, mạch nha đã và đang được dùng nhằm thực hiện bia.

Since ancient times, malted grains have most likely been utilized as a component of beer.

Xem thêm: counterweight là gì

2.

Chiết xuất mạch nha thực hiện hạn chế nguy hại vướng những yếu tố về tim.

Xem thêm: chất liệu vải mango là gì

Malt extract is shown to tướng reduce the risk of heart problems.

Khóa học tập IELTS

Đường là tên thường gọi cộng đồng của những hợp ý hóa chất nằm trong group cacbohidrat ở dạng tinh ranh thể. Những loại đàng thông thường bắt gặp hoàn toàn có thể kể cho tới là đường glucose (đường nho), fructose (đường trái khoáy cây), sucrose (thường gọi tắt là đàng, 2 lần bán kính, đàng cát, đàng phèn,…), maltose (đường mạch nha), lactose (đường sữa).