maintenance fee là gì

Bao bao gồm phí duy trì 1 năm, ko đòi hỏi thanh toán giao dịch bổ sung cập nhật.

Phí duy trì thông tin tài khoản nên theo đuổi quy lăm le của từng Ngân mặt hàng.

Bạn đang xem: maintenance fee là gì

Nhưng anh tao vẫn còn đấy ko chịu đựng trả phí bảo trì cầu thang máy.

Tôi hoàn toàn có thể nhận chi phí hoàn trả so với phí duy trì store?

The Visa thẻ has no maintenance fee but a 3 percent commission is charged on international transactions.

Thẻ Visa không tồn tại phí bảo trì tuy nhiên hoả hồng 3% được xem cho những thanh toán quốc tế.

Beside the one time production cost of the thẻ,a monthly tài khoản maintenance fee is charged in the amount of 1 USD per month.

Bên cạnh chi phí phát triển một thời hạn của thẻ,một khoản phí duy trì thông tin tài khoản mỗi tháng được xem vô con số 1 USD hàng tháng.

Lưu ý: Nộp 2% phí bảo trì Lúc chuyển giao căn nhà vô Qúy 4/ 2018.

As expected, the road maintenance fee will be collected at the beginning of 2013.

Theo dự loài kiến, phí bảo trì đường đi bộ sẽ tiến hành thu vô đầu xuân năm mới 2013.

Sinking fund is commonly referred as maintenance fee, is a fund contributed by buyers of a development to lớn maintain commonly owned areas of the development.

Quỹ chìm thông thường được gọi là phí duy trì, là quỹ góp phần của người mua về để duy trì những chống chiếm hữu công cộng của việc cải cách và phát triển.

One year of không tính tiền updates and technical tư vấn, 25% maintenance fee, no CLI possibility.

Một năm update miễn phíhỗ trợ nghệ thuật, phí bảo trì 25%, không tồn tại kĩ năng CLI.

The extra IP here is very cheap, only $3/IP, a one time payment,no monthly maintenance fee.

Giá IP tăng ở trên đây đặc biệt rẻ rúng, chỉ 3$/ IP, thanh toán giao dịch 1 thứ tự duy nhất,không rơi rụng phí duy trì mỗi tháng sau đây.

He works in Hollywood with all them big stars andthen he thinks he don't have to lớn pay his elevator maintenance fee.

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

Anh tao thao tác ở Hollywood với toàn ngôi sao sáng năng lượng điện hình họa rồianh tao suy nghĩ bản thân không cần thiết phải trả phí bảo trì cầu thang máy hoặc sao?

It already includes 365 days of electricity, no maintenance fee, shelf fee,

Đã bao hàm phí dùng năng lượng điện vô 365 ngày, không tồn tại phí bảo trì, phí lên kệ….

They offered to lớn pay an above average fine or social maintenance fee of 70,000 yuan($10,700; £7,400) to lớn keep the baby but to lớn no avail.

Họ ý kiến đề xuất trả khoản chi phí trừng trị hoặc phí bảo trì xã hội cao hơn nữa nấc tầm, 70.000 dân chúng tệ( tương đương$ 10.700) rộng lớn nấc tầm, để lưu lại em nhỏ nhắn chứ không cần đập bầu, tuy nhiên ăn hại.

Collect 8% of mining output as maintenance fee which includes: mine maintenance and labor costs, substation construction costs, dual-line power supply expansion costs.

Thu hồi 8% sản lượng khai quật dùng để phí duy trì gồm những: chi phí bảo trì khai quật và chi phí nhân lực, chi phí kiến thiết trạm đổi thay áp, chi phí không ngừng mở rộng hỗ trợ năng lượng điện kép.

I-Neighbour Accounting Middleware is an application that allows the Residential Management to lớn integrate andmanage their residential finances such as maintenance fee easily from i-Neighbour tài khoản to lớn SQL Account or vice versa.

I- Neighbor Accounting Middleware là một trong những phần mềm được cho phép Quản lý nhà tại nhằm tích ăn ý vàquản lý tài chủ yếu nhà tại của mình như phí bảo trì một cơ hội đơn giản dễ dàng kể từ thông tin tài khoản i- Neighbor sang trọng Tài khoản SQL hoặc ngược lại.

Proactive maintenance fee paid before the expiration domain name name use, solely responsible for the domain name name was lost due to lớn expired without a fee.

Chủ động nộp phí duy trì trước lúc thương hiệu miền không còn thời hạn dùng, tự động phụ trách Lúc thương hiệu miền bị rơi rụng tự quá hạn dùng tuy nhiên ko đóng góp phí.

ViaBTC said it will temporarily increase the maintenance fee ratio for the AntMiner S9 cloud mining contract from the previous 6 percent to lớn 50 percent.

Trong một tuyên tía trực tuyến được công tía vào trong ngày 11 mon 1, ViaBTC cho biết thêm sẽtạm thời tăng tỷ trọng phí bảo trì so với ăn ý đồng khai quật đám mây của AntMiner S9 kể từ 6% lên 50% trước bại.

Applications are typically upgraded every 12 to lớn 24 months, and upgrades cost money, regardless of whether software is purchased anew orprovided under an annual subscription or maintenance fee.

Xem thêm: mc là gì

Các phần mềm thông thường được upgrade sau từng 12- 24 mon, tức là nên chi tăng chi phí, mặc dù này là ứng dụng mua sắm mới nhất,trả phí ĐK thường niên hoặc phí bảo trì.

It adopts up-to-date air separation technics flow and reasonable equipment schemes, having the virtues as low working pressure,simple operation, less maintenance fee and good discontinuous running performance.

Nó trải qua luồng khí tiên tiến nhất và những khí giới hợp lí, với những điểm mạnh như áp suất thao tác thấp,hoạt động giản dị, phí bảo trì không nhiều hơn và tính năng sinh hoạt ko loại gián đoạn chất lượng.