mặt bằng tiếng anh là gì

logo-dictionary

ENGLISH

space, plane, surface, site

Mặt vì chưng là hình chiếu phần sót lại của mái nhà lên phía trên mặt bằng phẳng hình chiếu vì chưng sau thời điểm đang được tưởng tượng hạn chế loại bỏ phần bên trên vì chưng một phía bằng phẳng hạn chế tuy nhiên song với mặt mũi bằng phẳng hình chiếu vì chưng.

1.

Công ty đang di chuyển mò mẫm những mặt phẳng to hơn.

The firm is looking for larger premises.

Xem thêm: montage là gì

2.

Công ty tiếp tục dịch chuyển cho tới những mặt phẳng mới mẻ.

The company is relocating vĩ đại new premises.

Khóa học tập IELTS

Ngoài premises, còn rất có thể dùng một số trong những kể từ vựng sau nhằm chỉ mặt phẳng nè!

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

- space: cửa hàng space - mặt phẳng buôn bán

- plane: architectural plane - mặt phẳng con kiến trúc

- surface: overall surface - mặt phẳng tổng thể