mật thư tiếng anh là gì

Mật thư mang lại Anh trai tớ.

A message for my brother.

Bạn đang xem: mật thư tiếng anh là gì

Mật thư này chỉ dẫn bọn họ đi dạo cho tới Trạm Dừng bên trên Parque Criollo nó Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

After completing the Detour, teams were instructed vĩ đại travel by foot vĩ đại the Pit Stop at Parque Criollo nó Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

Một Khi bọn họ đang được tưởng vọng kết thúc, một quan tiền chức kho lưu trữ bảo tàng tiếp tục cung ứng mang lại bọn họ mật thư tiếp theo sau.

Once they ended the tour, a museum official gave them their next clue.

Nếu trọng trách của mình hoàn thành xong nhập 5 phút, group trưởng tiếp tục cung ứng mang lại bọn họ mật thư tiếp theo sau của mình.

If they sailed safely for 15 minutes, the captain would give them their next clue.

Nếu những group giành được 6 điểm trước lúc những cầu thủ cơ giành được 18 điểm, bọn họ tiếp tục cảm nhận được mật thư tiếp theo sau.

If teams could score six points before the pros scored eighteen, they would receive their next clue.

Gửi mật thư cho những người nhưng mà ngài trọn vẹn tin tưởng tưởng này- - kín kẽ nhé- - bảo người cơ chuồn thẩm vấn ngài Hugh.

Get a message vĩ đại this paragon of yours- - discreetly- - send him vĩ đại question Ser Hugh.

Sáng bữa sau,những group vào trong nhà thờ và dò thám chống bàn thờ cúng, điểm linh mục cung ứng mang lại bọn họ mật thư tiếp theo sau.

The following morning, teams went inside the church, one at a time, vĩ đại find the altar room where the priest gave them their next clue.

Ông viết lách mật thư gửi mang lại Lưu Thiện rằng rằng: "Bệ hạ hãy nhẫn nhục không nhiều ngày, thần mong muốn thực hiện xã tắc biến hóa nguy cấp trở thành an".

He sent a secret letter vĩ đại Liu Shan, “I wish that your Majesty would put up with a few days' disgrace.

Khi mang trong mình một thùng kẹo nặng nề ngay sát 1 mann (90 kg), bọn họ tiếp tục cung ứng mang lại siêu thị kẹo Panchi Petha nhằm nhận mật thư tiếp theo sau của mình.

Once the pieces weighed in at one maund (90 lb), they had vĩ đại deliver pre-packaged petha vĩ đại Pancchi Petha Candy Store vĩ đại receive their next clue.

Shahrbaraz gật đầu kiến nghị của ông tớ và gặp gỡ Heraclius bên trên Constantinople, bên trên phía trên ông gọi bức mật thư này và đang được ngả về phía Heraclius.

Shahrbaraz accepted his proposal and met Heraclius at Constantinople, where he read the letter and switched over vĩ đại Heraclius' side.

Trong Skip, những group cho tới Cầu Erasmus và cần hoàn thành xong một Double Dutch bên trên một sợi chạc nhảy nhập 45 giây nhằm nhận mật thư tiếp theo sau của mình.

In Skip, teams made their way vĩ đại Leuvehoofd Park and had vĩ đại complete a 45-second Double Dutch clapping routine on a jump rope vĩ đại receive their next clue.

Đội lựa chọn những mật thư đặc biệt quan trọng này cảm nhận được 1 phần thưởng Ngày của Tình yêu thương, một thời cơ nhằm nhập cuộc nhập sinh hoạt romantic của cặp Tình nhân.

Teams selecting the special clue received a Date Night reward, an opportunity vĩ đại participate in a romantic activity.

Đội thắng cuộc được trao mang lại mật thư tiếp theo sau, trong những lúc (các) group thua thiệt cần chờ đón cho tới Khi những group không giống cho tới nhằm chính thức quay về trọng trách bên trên.

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

The winning team is given the next clue, while the losing team(s) must wait for the next team's arrival vĩ đại start the task over.

Một Khi toàn bộ những đồ ăn đều đúng mực, mái ấm quán ăn tiếp tục cung ứng mang lại bọn họ mật thư tiếp theo sau, chỉ dẫn bọn họ nhập quán ăn nhằm điểm danh bên trên Trạm Dừng.

Once all of these dishes were correct, the restaurant owner gave them their next clue that directed them vĩ đại the Pit Stop inside the restaurant.

Những mật thư (clue) trong những tầm tiếp tục chỉ những group cho tới vị trí tiếp theo sau hoặc chỉ dẫn bọn họ tiến hành một thách thức này cơ (bởi 1 hoặc cả nhì member nhập đội).

Clues provided in each leg lead the teams vĩ đại the next destination or direct them vĩ đại perform a task, either together or by a single thành viên.

Sau cơ, sau khoản thời gian lấp ăm ắp bọn chúng vào trong 1 mỏ muối bột, bọn họ cần đẩy muối bột quay về trải qua những căn hầm, điểm một người công nhân mỏ tiếp tục uỷ thác mang lại bọn họ mật thư tiếp theo sau.

After filling a mine cart with salt, teams pushed the cart back through the tunnel where a miner handed them their next clue.

Sao công chúa lại cần túng thiếu mật viết lách thư mang lại dì của mình?

Why would the princess need vĩ đại write in secret vĩ đại her aunt?

Amberle vẫn túng thiếu mật viết lách thư mang lại bà ấy.

Amberle was secretly corresponding with her.

Giới giáo sĩ lưu giữ túng thiếu mật thánh thư và dân bọn chúng ko được dùng.

The clergy kept the scriptures secret and unavailable vĩ đại the people.

Sau Khi hoàn thành xong một thách thức ngẫu nhiên (Trong mùa 19 là Vượt rào), group đùa tiếp tục cảm nhận được một mật thư không giống dẫn bọn họ cho tới một vị trí không giống nhưng mà ở cơ đem trạm Hazard với 1 mật thư không giống.

After completing a task (in season 19 it was a Roadblock), the team was given a different clue that directed them vĩ đại another location where they found the Hazard clue.

Bức thư mật.

The message.

Cách có một không hai để tìm hiểu túng thiếu mật của bức thư này...

The only way vĩ đại unlock the secrets of this letter...

Chúng tiếp tục sử dụng điểm truyền thư mật.

They'll use a dead drop.

Chiếu thư bảo rằng Kardarigan cần giết mổ Shahrbaraz và fake quân group của ông tớ tảo quay về Ctesiphon, tuy nhiên người đem chiếu thư đó lại bị quân sĩ Byzantine tóm được ở Galatia, bọn họ tiếp sau đó đang được dưng bức mật thư lên mang lại Constantine III, ông tớ tiếp cơ dưng nó mang lại Heraclius.

Xem thêm: huh là gì trên facebook

The letter said that Kardarigan should kill Shahrbaraz and take his army back vĩ đại Ctesiphon, but the bearers of the letter were intercepted in Galatia by Byzantine soldiers, who gave the letter vĩ đại Constantine III who in turn gave it vĩ đại Heraclius.

Bắt đầu kể từ mùa loại 15 (và cho tới lúc này vẫn chưa tồn tại lại sau mùa loại 18), thách thức bên trên vạch xuất phân phát của Cuộc đua bắt những group cần hoàn thành xong rồi vừa mới được nối tiếp cuộc đua (thay vì thế chạy cho tới thân phụ lô của group đùa đem nhằm sẵn mật thư phía trên đó).

First introduced in season 15 (and not repeated until season 18 and being used in nearly every season since), the Start line of the Race has featured a task that teams had vĩ đại complete before being allowed vĩ đại continue racing (earlier seasons simply had teams run rẩy towards their backpacks and first clue).