môn ngữ văn tiếng anh là gì

VIETNAMESE

môn ngữ văn

Bạn đang xem: môn ngữ văn tiếng anh là gì

văn học

Môn ngữ văn là môn học tập tích thích hợp kể từ tía phân môn Văn, Tiếng Việt, Tập thực hiện văn, thông thường được dạy dỗ ở cung cấp học tập trung học tập hạ tầng và trung học tập phổ thông.

1.

Tôi thông thường đặc biệt hào hứng khi tham gia học môn ngữ văn.

I'm usually very excited when I study literature.

2.

Xem thêm: cút nhựa là gì

Môn ngữ văn ko lúc nào là môn học tập yêu thương quí nhất của tôi hồi còn học tập phổ thông.

Literature was never my favorite subject in high school.

Một số kể từ về những môn học tập nè!

- Mathematics (toán học)

- Physics (vật lý)

- Biology (sinh học)

Xem thêm: cheer up nghĩa là gì

- Chemistry (hoá học)

- Geography (địa lý)

- History (lịch sử)