ngã 3 tiếng anh là gì

Ngã phụ vương là phần lối tuy nhiên ở đằm thắm chia thành phụ vương phía cút không giống nhau.

Bạn đang xem: ngã 3 tiếng anh là gì

1.

Khi chúng ta cho tới té phụ vương bên trên lối, hãy rẽ nên.

When you reach a T-junction on the road turn right.

2.

Hãy cút phía trái cho tới tức thì trước thánh địa rồi rẽ nên bên trên té phụ vương.

Keep left just before church then turn right at T-junction.

Cùng học tập một vài kể từ vựng chủ thể giao thông vận tải nha!

Xem thêm: nhãn phụ tiếng anh là gì

- uỷ thác lộ: crossroad

- lối cụt: dead kết thúc street

- bùng binh: roundabout

- uỷ thác thông: traffic

- ùn tắc uỷ thác thông: traffic jam

Xem thêm: giá treo quần áo tiếng anh là gì

- khối hệ thống uỷ thác thông: transport system

- lối vòng: bypass

- vạch qua loa đường: pedestrian crossroad