ngân sách nhà nước tiếng anh là gì

Sửa thay đổi Luật Ngân sách Nhà nước phiên này là một trong những mốc trọng điểm.

The revision of the State Budget Law is a very important milestone.

Bạn đang xem: ngân sách nhà nước tiếng anh là gì

Bộ cũng đo lường và tính toán ngân sách ngôi nhà nước cho những năm cho tới.

The ministry also calculates the state budget for the coming year.

Tổng thu ngân sách ngôi nhà nước ước 4.406 tỷ VNĐ, đạt 97,9% dự trù kiểm soát và điều chỉnh.

The operating budget totals $4.979 billion and represents 67% of the adopted budget.

Điều này đã trải tăng chi ngân sách ngôi nhà nước.

Increases in state spending.

Là hợp lí nhất... nhằm cân đối ngân sách ngôi nhà nước.

A most logical... way đồ sộ balance the state budget.

Theo bại liệt, rộng lớn 1/4 ngân sách ngôi nhà nước được chi cho tới quân group.

Still, more than vãn two-thirds of the budget was allocated đồ sộ the military.

Chính phủ rất có thể làm cái gi nhằm nâng lên sáng tỏ ngân sách Nhà nước?

How can the government improve transparency of the State Budget?

Khoảng 50% ngân sách ngôi nhà nước của Abkhazia tự Nga viện trợ.

About half of Abkhazia's state budget is financed with aid money from Russia.

Đó là một trong những phần rộng lớn của ngân sách ngôi nhà nước.

It's a big part of the national budgets.

Để ứng phó với dịch nóng bức chảy máu , tất cả chúng ta tiếp tục chi 84 tỷ VNĐ kể từ ngân sách Nhà nước .

To cope with the epidemic of dengue fever , VND84 billion has been allocated from the State budget .

Chính phủ Turkmenistan thảo luận về dự thảo ngân sách ngôi nhà nước và trình báo cho tới Tổng thống Turkmenistan.

The government of Turkmenistan discusses the state budget draft and submits it đồ sộ the President of Turkmenistan.

Hiện bên trên Kế hoạch trở nên tân tiến KTXH được lập cho tới 5 năm, trong những lúc ngân sách Nhà nước được lập thường niên.

At the moment SEDPs lập cập for five years, whereas the State Budget is annual.

Làm thế nào là tất cả chúng ta hiểu rằng đầu tư ngân sách Nhà nước hiệu suất cao và vô kĩ năng chi trả?

Xem thêm: món xào tiếng anh là gì

How tự we know whether State Budget expenditures are efficient and affordable?

Ông tiếp tục chỉ huy bơm một lượng rộng lớn vốn liếng ngân sách ngôi nhà nước vô những thị ngôi trường nhằm ổn định lăm le trình hình.

He ordered the injection of large funds from the state budget into the markets đồ sộ stabilize the situation.

Điều cần thiết là cần giám sát được những rủi ro khủng hoảng của những sinh hoạt bại liệt so với ngân sách Nhà nước.

It is important đồ sộ monitor risks đồ sộ the State Budget emanating from these.

Theo phương tiện đi lại truyền thông đầu tiên của Bắc Triều Tiên thì ngân sách quân sự chiến lược năm 2010 là 15,8% ngân sách ngôi nhà nước.

According đồ sộ official North Korean truyền thông media, military expenditures for 2010 amount đồ sộ 15.8 percent of the state budget.

Chiến dịch chống rượu cũng thực hiện hạn chế thu nhập kể từ thuế, nhưng mà vô năm 1982 cướp khoảng tầm 12% toàn cỗ ngân sách ngôi nhà nước.

The anti−alcohol chiến dịch reduced tax revenues as well, which in 1982 accounted for about 12% of all state revenue.

Với những thành quả bên trên, năm khuyến nghị tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi nhằm mục đích nâng cấp Luật Ngân sách Nhà nước là gì?

Given these achievements, what would be our top five recommendations for improvements đồ sộ the State Budget Law?

Thay vô bại liệt, nhiều ngân sách ngôi nhà nước nhưng mà theo gót lý thuyết đang được cố chuồn theo phía này lại hiện nay đang bị giới hạn.

Instead, many of the state budgets which in theory are trying đồ sộ tự that are being constrained.

Việc khai lừa lọc thuế thực hiện thất thu ngân sách ngôi nhà nước, thiếu hụt ngân quỹ nhằm trang trải cho những cty công nằm trong.

False claims on tax returns rob governments of needed revenues đồ sộ provide public services.

Thông tin yêu về Ngân sách Nhà nước được đăng lên lên những trang web của ban ngành sông núi và đã được nâng cấp.

Information available on the State Budget in the public tên miền has improved.

Giống tựa như những vương quốc không giống, ngân sách Nhà nước không chỉ là là kênh độc nhất đáp ứng ngân sách đầu tư cho tới cty công.

Like in other countries, the State Budget is not the only channel through which public services are delivered.

Hiện ni toàn cỗ nợ của khu vực được xử lý ngoài ngân sách Nhà nước vì như thế ngân sách khu vực ko được quy tắc bội chi.

At the moment all local debt is treated outside the State Budget because local authorities are not allowed đồ sộ lập cập budget deficits.

Trước một mon đầu xuân năm mới tài chủ yếu, Tổng thống Turkmenistan đệ trình lên Hội đồng Turkmenistan (Mejlis) dự thảo ngân sách ngôi nhà nước nhằm kiểm tra và trải qua.

Xem thêm: âm côn là gì

Prior đồ sộ one month of the beginning of the financial year the President of Turkmenistan submits đồ sộ the Assembly of Turkmenistan (Mejlis) the state budget draft for consideration and adoption.

Ngân sách Nhà nước sản xuất ko được quy đổi theo gót pháp luật cho tới ngẫu nhiên điều gì không giống, cũng ko được định vị tự ngẫu nhiên chi chuẩn chỉnh khách hàng quan lại nào là.

State-issued money which is neither convertible by law đồ sộ any other thing, nor fixed in value in terms of any objective standard.