ngành điện lạnh tiếng anh là gì

VIETNAMESE

ngành năng lượng điện lạnh

Bạn đang xem: ngành điện lạnh tiếng anh là gì

Electro-Refrigeration

NOUN

/ɪˈlɛktroʊ-rɪˌfrɪʤəˈreɪʃən/

Ngành năng lượng điện rét mướt là ngành công nghiệp bao hàm những việc làm như lắp ráp, thay thế sửa chữa, bảo trì, … cho những trang bị năng lượng điện rét mướt như: điều tiết, máy giặt, tủ rét mướt, bình rét rét mướt,…

1.

Ngành năng lượng điện rét mướt vẫn thực sự không xa lạ với cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta.

Electro-Refrigeration is really familiar in our life.

2.

Xem thêm: ei là gì

Ngành năng lượng điện rét mướt là chuyên nghiệp ngành của anh ấy ấy.

Electro-Refrigeration is his major.

Cùng học tập thêm thắt một số trong những kể từ vựng về chuyên nghiệp ngành năng lượng điện rét mướt (Electro-Refrigeration) nha!

- Electrical Refrigeration: năng lượng điện lạnh

- radiator: lò sưởi điện

- air conditioner: máy lạnh

- refrigeration/ fridge: tủ lạnh

Xem thêm: mái ấm tiếng anh là gì

- duct: ống dẫn bầu không khí lạnh

- heating unit/ heating emitter: trang bị phân phát sức nóng (lò sưởi)

- heat piping system: khối hệ thống sưởi rét vô nhà