người dẫn truyện tiếng anh là gì

VIETNAMESE

người dẫn truyện

Bạn đang xem: người dẫn truyện tiếng anh là gì

Người dẫn truyện là mẫu mã một thao diễn viên đứng ngoài tình tiết, kịch; nhập cuộc vô hành vi kịch, nhằm vừa phải ra mắt vừa phải comment.

1.

Người dẫn truyện dùng phương ngữ khu vực Lúc quan trọng.

The narrator uses the local dialect where necessary.

Xem thêm: montage là gì

2.

Là một người dẫn truyện, tôi có khá nhiều điều nhằm giao lưu và học hỏi.

As a narrator, I have much to tát learn.

Xem thêm: take advantages of là gì

Cùng phân biệt storyteller narrator nha!

- Người dẫn truyện (narrator) là mẫu mã một thao diễn viên đứng ngoài tình tiết, kịch; nhập cuộc vô hành vi kịch, nhằm vừa phải ra mắt vừa phải comment.

- Người kể chuyện (storyteller) là kẻ kể những mẩu truyện.