nhà thầu phụ tiếng anh là gì

Nhà thầu phụ là những căn nhà thầu ko thẳng nhập cuộc đấu thầu, nhập cuộc dự thầu tuy nhiên nhập cuộc tiến hành gói thầu dựa vào hạ tầng nội dung thỏa thuận hợp tác vô phù hợp đồng được ký thân thích chúng ta với căn nhà thầu chủ yếu.

Bạn đang xem: nhà thầu phụ tiếng anh là gì

1.

Các doanh nghiệp lớn thông thường mướn những căn nhà thầu phụ nhằm rời ngân sách hoặc nhằm cắt giảm khủng hoảng của dự án công trình.

Companies usually hire subcontractors either to tát reduce costs or to tát mitigate project risks.

2.

Xem thêm: take advantages of là gì

Tôi vẫn dành riêng một trong những phần buổi sáng sớm nhằm thủ thỉ với 1 căn nhà thầu phụ về những yếu tố thực tiễn.

I spent part of the morning talking to tát a subcontractor about practical matters.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

Cùng là căn nhà thầu tuy nhiên bidder contractor khác nhau nha!

- Bidder là người nhập cuộc đấu giá bán ở những sự khiếu nại như buổi kể từ thiện hoặc buổi tạo nên quỹ.

- Contractor là tổ chức/đơn vị đem rất đầy đủ năng lượng nhằm kiến tạo dự án công trình cho những căn nhà góp vốn đầu tư.