nhãn phụ tiếng anh là gì

Nhãn phụ là nhãn thể hiện nay những nội dung nên được dịch kể từ nhãn gốc của sản phẩm & hàng hóa vì thế giờ quốc tế đi ra giờ Việt và bổ sung cập nhật những nội dung nên vì thế giờ Việt bám theo quy lăm le của pháp lý VN tuy nhiên nhãn gốc của sản phẩm & hàng hóa không đủ.

Bạn đang xem: nhãn phụ tiếng anh là gì

1.

Hàng hóa nhập vào nhập bờ cõi VN sẽ phải sở hữu nhãn phụ.

Goods imported into the Vietnamese territory are required to tướng have secondary labels.

2.

Xem thêm: điện thoại cố định tiếng anh là gì

Tên sản phẩm & hàng hóa là vấn đề sẽ phải sở hữu bên trên nhãn gốc và cả nhãn phụ.

Goods name is required information on the original label and also on the secondary label.

Xem thêm: giá treo quần áo tiếng anh là gì

Cùng phân biệt primary label secondary label nha!

- Nhãn chủ yếu (primary label) là nhãn bao hàm thương hiệu thành phầm, nội dung, thương hiệu doanh nghiệp lớn, khẩu hiệu hoặc khẩu hiệu, đặc trưng và sắc tố tên thương hiệu.

- Nhãn phụ (secondary label) là nhãn thể hiện nay những nội dung nên được dịch kể từ nhãn gốc của sản phẩm & hàng hóa vì thế giờ quốc tế đi ra giờ Việt và bổ sung cập nhật những nội dung nên vì thế giờ Việt bám theo quy lăm le của pháp lý VN tuy nhiên nhãn gốc của sản phẩm & hàng hóa không đủ.