nội quy lao động tiếng anh là gì

VIETNAMESE

nội quy lao động

Bạn đang xem: nội quy lao động tiếng anh là gì

internal working regulation

NOUN

/ɪnˈtɜrnəl ˈwɜrkɪŋ ˌrɛgjəˈleɪʃən/

Nội quy làm việc là những quy quyết định về kỷ luật làm việc tuy nhiên người làm việc cần tiến hành khi thao tác bên trên công ty.

1.

Nội quy làm việc canh ty bảo đảm an toàn người làm việc.

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

Internal working regulations help đồ sộ protect employees.

2.

Nội quy làm việc hỗ trợ vấn đề cơ phiên bản về sức mạnh và an toàn và tin cậy làm việc, về những côn trùng nguy cấp hiện tại sở hữu và cơ hội chống tách.

Internal working regulations provide fundamental information on occupational health and safety and on existing hazards and how đồ sộ prevent them.

Cùng phân biệt law, policy regulation nha!

Xem thêm: m3 là gì

- Law là khối hệ thống những quy tắc tuy nhiên một vương quốc hoặc xã hội rõ ràng thừa nhận là kiểm soát và điều chỉnh hành vi của những member và vương quốc cơ rất có thể thực ganh đua bằng phương pháp áp đặt điều những hình trị.

- Regulation là quy tắc hoặc thông tư được tiến hành và giữ lại vì như thế một cơ sở sở hữu thẩm quyền nhằm khiến cho quý khách tuân hành và đối xử theo đuổi một cơ hội chắc chắn.

- Policy là những quyết sách được thể hiện vì như thế những cá thể, group, doanh nghiệp lớn nhằm tiến hành những plan.