nvm la gi

NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js)

(Xem thêm: Cài đặt điều NVM, thiết đặt nodejs tự NVM bên trên Ubuntu)

Bạn đang xem: nvm la gi

(Xem thêm: Cài đặt điều, thông số kỹ thuật nodejs, npm bên trên windows)

NVM (Node Version Manager) là một trong khí cụ, ứng dụng dùng để làm quản lý và vận hành những version Node.js thiết đặt bên trên máy.

Ví dụ các bạn sở hữu 2 project Node.js là A và B. A chạy version 6 còn B chạy version 8 trong những khi 2 version này còn có một số trong những khác lạ nên ko thể người sử dụng công cộng 1 version cho tất cả 2 project.

Mỗi thứ tự chạy project nào là thì các bạn gỡ version node.js cơ đi ra và thiết lập phiên bản node.js thích hợp. Nhưng với nvm thì chúng ta có thể thiết đặt nhiều phiên bản node.js với những version không giống nhau bên trên và một máy, và khi chạy project thì các bạn sẽ người sử dụng nvm nhằm hướng đẫn version node.js nhằm chạy nó là được.

Cài đặt điều NVM bên trên MacOS và Linux

Với hệ quản lý và điều hành MacOS và Linux thì việc thiết đặt nvm đặc biệt giản dị, các bạn chỉ việc ngỏ terminal và chạy mệnh lệnh sau:

Với MacOS

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

Với Linux

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

Cài đặt điều NVM bên trên Windows

Với phiên bản nvm bên trên windows thì việc thiết đặt phức tạp rộng lớn xíu.

Thực hóa học thì phiên bản nvm bên trên windows đối với phiên bản bên trên MacOS/Linux thì trọn vẹn không giống nhau tuy nhiên những dùng và những câu mệnh lệnh lại kiểu như nhau.

Đầu tiên tao truy cập https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases nhằm tải về tệp tin thiết đặt nvm

NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js)

Giải nén tệp tin một vừa hai phải chuyên chở về và click lưu ban vô tệp tin .exe nhận được

Cài đặt điều NVM bên trên Windows 10

Tiếp bám theo lựa chọn Next nhằm thiết lập đặt

NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js)

NVM sở hữu lincense MIT (Free) nhé, các bạn lựa chọn “I accept the agreement” và next

NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js)

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

Tiếp bám theo lựa chọn folder nhằm thiết đặt nvm và nodejs

NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js) NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js)

Sau khi thiết đặt nvm thành công xuất sắc, ngỏ màn hình hiển thị cmd và gõ mệnh lệnh nvm version nhằm đánh giá version.

NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js)

Để thiết đặt Node.js trải qua nvm tao người sử dụng mệnh lệnh nvm install node.js_version ví dụ mình đang có nhu cầu muốn thiết lập phiên bản Node.js sở hữu version là 8.11.2 phiên bản 64bit:

nvm install 8.11.2 64

NVM là gì? Cài đặt điều nvm bên trên windows (Node.js)

Bạn rất có thể thiết lập nhiều phiên bản Node.js không giống nhau tự mệnh lệnh bên trên.

Để hướng đẫn phiên bản Node.js tiếp tục người sử dụng các bạn người sử dụng mệnh lệnh nvm use node.js_version ví dụ mình đang có nhu cầu muốn dùng phiên bản 8.11.2 thì người sử dụng mệnh lệnh nvm use 8.11.2

Trở lại vấn đề bên trên đầu bài xích, khi ham muốn chạy project A thì tao người sử dụng mệnh lệnh nvm use 6, khi ham muốn chạy project B thì tao người sử dụng mệnh lệnh nvm use 8 để thay cho thay đổi version Node.js phù hợp

Một số mệnh lệnh nvm hoặc dùng:

Mở màn hình hiển thị cmd (với windows) hoặc terminal với (MacOS và Linux) và chạy mệnh lệnh nvm thì nó sẽ bị hiện tại toàn bộ những mệnh lệnh của nvm:

nvm install <version> [arch]: thiết đặt Node.js

nvm use [version] [arch]: hướng đẫn phiên bản Node.js được sử dụng

nvm list: liệt kê những phiên bản Node.js và đã được thiết lập và phiên bản Node.js đang rất được sử dụng

….

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

References:

https://github.com/creationix/nvm

https://github.com/coreybutler/nvm-windows