phiếu bảo hành tiếng anh là gì

Phiếu bh là tấm phiếu đi kèm theo nằm trong thành phầm, sở hữu rất đầy đủ vấn đề về người sử dụng, thành phầm được mua sắm và logo tên thương hiệu được phát triển kể từ những vị trí in dán có trách nhiệm.

Bạn đang xem: phiếu bảo hành tiếng anh là gì

1.

Người phân phối sở hữu hỗ trợ cho mình phiếu bh không?

Did the seller offer you a warranty card?

2.

Phiếu bh là 1 trong sự thay cho thế hữu ích cho những hóa đơn giấy má nên giữ lại một cơ hội phiền toái.

Warranty cards are a useful alternative to lớn paper bills that have to lớn be stored inconveniently.

Cùng phân biệt guarantee, maintenance, insurance warranty nha!

- Báo hiểm (insurance) bao hàm những sự khiếu nại ko ước muốn kéo đến hư hỏng hư hỏng.

Ví dụ: The insurance company is responsible for this case.

Xem thêm: aps c là gì

(Công ty bảo đảm nên phụ trách về tình huống này.)

- BH (warranty) là văn bạn dạng pháp luật bao hàm những sự khiếu nại hoàn toàn có thể dự loài kiến được, ví dụ như sự xuống cấp trầm trọng vì thế tuổi thọ của tranh bị và hư hại sau cùng của những tranh bị và khối hệ thống.

Ví dụ: The television comes with a full two-year warranty.

(TV được bh hoàn hảo vẹn 2 năm.)

- Báo trì (maintenance) là quy trình lưu giữ hoặc bảo vệ một chiếc gì cơ.

Ví dụ: He took a course to lớn learn about xế hộp maintenance.

(Anh ấy tiếp tục nhập cuộc một khoá học tập về gia hạn xe cộ khá.)

Xem thêm: mc là gì

- Báo đảm (guarantee) là lời hứa hẹn vì chưng câu nói. thưa, không tồn tại tính buộc ràng cao.

Ví dụ: The guarantee could be worthless if the firm goes out of business.

(Sự đáp ứng hoàn toàn có thể trở thành vô hiệu nếu như công ty lớn ngừng hoạt động và sinh hoạt sale.)