phúc khảo tiếng anh là gì

check examination papers

Bạn đang xem: phúc khảo tiếng anh là gì

NOUN

/ʧɛk ɪgˌzæməˈneɪʃən ˈpeɪpərz/

Phúc khảo là động kể từ dùng làm chỉ hành vi chấm đánh giá, Đánh Giá, chấm lại bài bác đua và được chấm trước bại.

1.

Xem thêm: nhãn phụ tiếng anh là gì

Tại sao điểm của tôi thấp vì vậy, tôi cho là tôi rất cần phải phúc khảo.

Why my score is sánh low, I think I need to tát kiểm tra examination papers.

2.

Xem thêm: oppa là anh còn em là gì

Việc phúc khảo xẩy ra sau thời điểm đang được với điểm.

The checking examination papers occurs after the score has been obtained.

Phúc khảo (checking examination papers) là động kể từ dùng làm chỉ hành vi chấm (marking) kiểm tra (checking), tiến công giá (evaluating), chấm lại (re-marking) bài bác đua và được chấm trước bại.