pray for you là gì

I pray for you, for this land blessed by God, and I ask you, please, not to tướng forget to tướng pray for bầm.

Tôi nguyện cầu cho những bạn, cho mảnh đất nền được Thiên Chúa chúc mừng hạnh phúc này,tôi van nài các các bạn, van nài sướng lòng nhớ rằng cầu nguyện cho tới tôi.

Bạn đang xem: pray for you là gì

I crave you to tướng know I pray for you everyday, just as I pray for my sons.

Mẹ ham muốn con biết là u cầu nguyện cho tới con thường ngày, tương tự u cầu nguyện cho tới con trai của u vậy.

I want you to tướng know I pray for you every day, just as I pray for my sons.

Mẹ ham muốn con biết là u cầu nguyện cho tới con thường ngày, tương tự u cầu nguyện cho tới con trai của u vậy.

I want you to tướng know I pray for you every day, just as I pray for my sons.

Mẹ ham muốn con hiểu được, u cầu nguyện cho tới con thường ngày, như u vẫn luôn luôn cầu nguyện cho những con trai của u.

Nor vì thế I lượt thích people who say,‘I pray for you,' when they know that's not ví,” Mr. Trump said.

Xem thêm: huh là gì trên facebook

I pray for you as you labour amid the people of God entrusted to tướng your care, many of you in lonely and dangerous places.

Tôi nguyện cầu cho tới bạn khi bạn làm việc trong số những người của Chúa được phó thác chở che chobạn, nhiều bạn ở những điểm đơn độc và gian nguy.

And I pray for you, because this situation will be resolved as soon as possible.

I pray for you as you labor amid the people of God entrusted to tướng your care, many of you in lonely and dangerous places.

Tôi nguyện cầu cho tới bạn khi bạn làm việc trong số những người của Chúa được phó thác chở che chobạn, nhiều bạn ở những điểm đơn độc và gian nguy.

Xem thêm: điện áp vdc là gì

I pray for you and intercede before the Most High for your sincere conversion.

My days with you have been brief butthey have been days of grace for bầm and I pray for you too.”.

Các ngày ở với qúy vị tuy rằng cụt ngủi nhưnglà những ngày ơn phúc so với tôi và, tôi nguyện cầu cho cả qúy vị nữa”.