quý bà tiếng anh là gì

VIETNAMESE

quý bà

Bạn đang xem: quý bà tiếng anh là gì

quý cô

ENGLISH

ladies

NOUN

/ˈleɪdiz/

miss

Qúy bà là cơ hội gọi sang chảnh sử dụng mang lại phái đẹp.

Ví dụ

1.

Hãy chú ý đến lời nói của mình, có rất nhiều quý bà đang được ngồi phía trên.

Xem thêm: nnt là gì

Mind your language - there are ladies here.

2.

Thưa những quý ông và quý bà, van mừng lòng chú ý.

Ladies and gentlemen, could I have your attention, please?

Khóa học tập IELTS

Ghi chú

Một số cơ hội xưng hô (form of address) cho 1 vài ba đối tượng người dùng vô giờ đồng hồ Anh:

- quý cô: young lady/miss

- quý ông/ngài: mister (Mr.)/sir

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

- quý bà: madam/ladies

Danh sách kể từ mới nhất nhất:

Xem chi tiết