quý tộc tiếng anh là gì

Bản dịch của "người quý tộc" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: quý tộc tiếng anh là gì

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "aristocrat" vô một câu

The art of embroidery was also known, with the nobles and aristocrats being the main customers for embroidered clothing.

Though grouping mainly nobles and aristocrats, it managed vĩ đại have some following among the peasantry as well.

Normal humans have access vĩ đại only the aristocrat, commoner, expert, fighter, rogue, and warrior classes.

By 1789, only 6% were commoners, the rest of which were aristocrats.

Xem thêm: montage là gì

None of them were gardeners by trade, they were aristocrats and soldiers.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "người quý tộc" vô giờ Anh

thành viên vô group cai trị của chính sách quý tộc danh từ

thuộc loại dõi quý tộc tính từ

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

người quản lý và vận hành của một mái ấm gia đình quí tộc danh từ

có loại dõi quý tộc tính từ

người theo đuổi mái ấm nghĩa dân tộc bản địa danh từ