rear nghĩa là gì

/rɪər/

Thông dụng

Danh từ

Bộ phận phía sau, phía sau
the garden is at the rear of the house
khu vườn ở phía sau nhà
(quân sự) hậu phương (đối với chi phí tuyến)
(quân sự) hậu quân
to bring (close up the rear
đi ở đoạn cuối, cút cuối cùng
to take (attack) the enemy in the rear
tấn công hâu phương sống lưng địch
to lỗ on the rear of the enemy
bám sát địch
to lỗ on the rear of enemy
bám sát địch
Đoạn đuôi, đoạn cuối (đám rước...)
(thông tục) phòng vệ sinh, cầu tiêu

Tính từ

Ở phía sau, ở hâu phương, ở cuối
rear wheel
bánh sau
rear waggons
những toa cuối
rear alexs
những trục sau

Ngoại động từ

Ngẩng lên, trả lên; lên (giọng)
to rear one's head
ngẩng đầu lên
to rear a hand
giơ tay, trả tay lên
to rear one's voice
lên giọng
Dựng, xây dựng
to rear a statue
dựng một bức tượng
Nuôi, nuôi nấng, nuôi dạy
to rear children
nuôi dạy dỗ con
Nuôi, chăn nuôi; trồng
to rear cattle
nuôi trâu bò
to rear plants
trồng cây

Nội động từ

Lồng lên, chồm lên, dựng lên (ngựa...)
( (thường) + up) khó chịu đứng dậy
Nhô cao lên (đỉnh núi)

Cơ khí & công trình

khúc cuối
đoạn đuôi

Xây dựng

hậu

Kỹ thuật công cộng

đằng sau
rear fog light or lamp
đèn sương thong manh đằng sau
lớp đáy
mặt đáy
mặt sau
mặt sau (các tông)
ở phía sau
rear dump body
thùng xe cộ lật ở phía sau
rear dump trailer
rơmoóc loại trừ sản phẩm ở phía sau
rear engine
động ở phía sau
rear mounting
sự thi công ở phía sau
rear tight
đèn ở phía sau
phía sau
block section in the rear
phân khu vực đóng góp đàng phía sau
dual rear tires
bánh hâu phương ghép đôi
folding rear seats
ghế xếp phía sau
grader lilted with rear bucket loader
máy san phối kết hợp gàu xúc phía sau
heated rear window
kính hâu phương đem xông
rear axle
trục phía sau
rear cabin pillar
trụ nâng cabin phía sau
rear compression
sự nén phía sau
rear detection and ranging system
hệ thống báo hiệu phía sau
rear dump body
thùng xe cộ lật ở phía sau
rear dump trailer
rơmoóc loại trừ sản phẩm ở phía sau
rear over collision
sự vấp va phía sau
rear engine
động cơ bịa đặt phía sau
rear engine
động cơ thi công phía sau
rear engine
động cơ phía sau
rear engine
động ở phía sau
rear hinged door
cửa phiên bản lề phía sau
rear lamp
đèn phía sau
rear mounting
sự thi công ở phía sau
rear numberplate light or lamp
đèn bảng số hâu phương xe
rear panel
panô phía sau
rear side window
cửa hông phía sau
rear tight
đèn ở phía sau
rear window
kính phía sau
rear window louvers
tấm bao phủ nắng và nóng phía sau
rear-mounted engine
động cơ thi công phía sau

Kinh tế

nuôi
to rear cattle
nuôi trâu bò
trồng

Nguồn không giống

  • rear : Corporateinformation
đoạn đuôi, hâu phương, (adj) ở phía sau, ở phíasau

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aft , after , astern , backward , behind , dorsal , following , hind , hinder , hindermost , hindmost , last , mizzen , posterior , postern , rearmost , rearward , retral , reverse , stern , tail , back , caudal
noun
afterpart , back , back door * , back over , back seat , backside , behind , bottom , butt , buttocks , over , heel , hind , hind part , hindquarters , posterior , postern , rear over , rear guard , rearward , reverse , rump , seat , stern , tail , tail over , tailpiece , tush , tag over , buttock , derri

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: rear nghĩa là gì

Xem thêm: m3 là gì

NHÀ TÀI TRỢ