return 0 trong c++ là gì

#1

mọi người mang đến em chất vấn là mệnh lệnh return 0 ở cuối lịch trình dùng để làm làm những gì vậy…e mới mẻ học tập c++ 1 thời hạn cộc nên thiếu hiểu biết nó nhằm làm những gì cả… :sweat_smile:

Bạn đang xem: return 0 trong c++ là gì

#2

hình như báo là kết đốc lịch trình. Không lưu giữ đúng chuẩn lắm.

#3

Trong lập trình sẵn ngầm quyết định người sử dụng return 0; nhằm report lịch trình vẫn chạy không còn và ko gặp gỡ một lỗi này. Nếu trả về không giống 0, lịch trình vẫn chạy không còn và với lỗi xẩy ra. :smile:

Xem thêm: yamaha 3s là gì

#4

#include <stdio.h>

int sum(int a, int b);
int main()
{
    int a = 5, b = 10;
    int s = sum(a,b);
    printf("a + b = %d", s);
}
int sum(int a, int b)
{
    return a+b;
}

return <value>; là trả về một value mang đến hàm. Khi lịch trình chạy cho tới mệnh lệnh return <value>; được đặt điều ngẫu nhiên ở ở đâu đó nhập hàm thì nó sẽ bị kết đốc hàm tê liệt và trả về value mang đến hàm. Còn return 0; là trả về độ quý hiếm 0 mang đến hàm, nó ngầm quyết định là lịch trình thực thi đua thành công xuất sắc. Nhưng nếu như lịch trình chạy cho tới câu mệnh lệnh ở ở đâu đó ở phía bên trên mệnh lệnh return 0; tuy nhiên gặp gỡ lỗi thì return 0; ko được tiến hành Tức là lịch trình thực thi đua thất bại

#5

Xem thêm: suôn sẻ là gì

e hỉu rồi.cảm ơn bao nhiêu anh nha.

#6

nghĩa là nó dùng để kiểm tra coi là đúng hoặc sai ấy ạ?