sec trong toán học là gì

Sec và csc vô toán học tập là gì?

Bạn đang xem: sec trong toán học là gì

• •

Chúng cũng tương tự động tựa như những nồng độ giác cơ phiên bản như $\sin$ (sine), $\cos$ (cosine), $\tan$ (tangent) và $\cot$ (cotangent). Thông thường tất cả chúng ta chỉ học tập 4 nồng độ giác cơ phiên bản này nhưng mà quên mất nhì hàm $\sec$ (secant) và $\csc$ (cosecant) nữa.

Các nồng độ giác cơ phiên bản vô trong suốt tam giác vuông

Trong quan hệ thân ái góc và cạnh vô tam giác vuông tất cả chúng ta có:

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

$$\sin(\theta) = \frac{\text{đối}}{\text{huyền}} \hspace{1cm} \cos(x) = \frac{\text{kề}}{\text{huyền}} \hspace{1cm} \tan(x) = \frac{\text{đối}}{\text{kề}} \hspace{1cm} \cot(x) = \frac{\text{kề}}{\text{đối}}$$

Đối với nồng độ giác $\sec$ và $\csc$ thì,

$$\sec(\theta) = \frac{\text{huyền}}{\text{kề}} \hspace{1cm} \csc(\theta) = \frac{\text{huyền}}{\text{đối}}$$

Dựa vô đặc điểm bên trên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể suy rời khỏi quan hệ trong những góc lượng giác, ví dụ như:

$$\tan(\theta) = \frac{1}{\cot(\theta)}$$ $$\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}$$ $$\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}$$

đã bổ sung cập nhật 5.0 năm vừa qua vì như thế

quý khách hàng ko singin, sướng lòng singin nhằm thêm thắt câu vấn đáp.

quý khách hàng đang được thắc mắc? Ghi thắc mắc của người sử dụng và đăng ở chính sách xã hội (?)