segurazo real time protection lite là gì

[Notebook] Gỡ vứt ứng dụng Segurazo Antivirus

● Kiểm tra xem Segurazo Antivirus sở hữu thiết lập vô hệ quản lý điều hành không

Bạn đang xem: segurazo real time protection lite là gì

1. Mở mục tìm hiểu kiếm của Windows và gõ [Segurazo], nếu [Segurazo Antivirus] hiển thị như hình sau đây, hãy kế tiếp công việc sau đây nhằm gỡ vứt.

Nếu ko có Segurazo Antivirus Tức là người tiêu dùng ko mua sắm đặt Segurazo Antivirus, hãy bỏ lỡ nội dung này.

● Quy trình gỡ bỏ Segurazo Antivirus

1. Mở Control Panel. Mở mục tìm hiểu kiếm của Windows và gõ [Control Panel], sau đó nhấp [Open].

2. Chọn [Uninstall a program]

3. Chọn [Segurazo Realtime Protection Lite], sau đó nhấp vào [Uninstall/Change]

4. Chọn [REMOVE PROTECTION]

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

5. Chọn [RESTART NOW]。(Chương trình khử virus sẽ tiến hành gỡ vứt sau thời điểm phát động lại)

6. Sau Khi phát động lại, một màn hình hiển thị tiếp tục hiển thị như hình sau đây, hãy nhấp vào [REMOVE PROTECTION]

7. Chọn 2 mục [Antivirus protection][Configuration files], sau đó nhấp vào [UNINSTALL]

8. Sau Khi chấm dứt, một thông tin tiếp tục xuất hiện nay như hình sau đây, nhấp vào [YES]

9. Nhấp vô [Close], PC tiếp tục phát động lại và Segurazo Antivirus sẽ tiến hành gỡ vứt.

Xem thêm: huh là gì trên facebook

10. Sau Khi phát động lại, banh mục tìm hiểu kiếm của Windows và gõ lại [Segurazo], nếu Segurazo Antivirus ko xuất hiện nay thì sở hữu nghĩa là ứng dụng và đã được gỡ vứt.