sleep dich sang tieng viet la gi

You know, a good night's sleep wouldn't be the worst thing in the world.

Cô biết đấy, một giấc ngủ ngon và ko chú tâm cho tới những loại tồi tàn đang được xẩy ra bên trên ngược khu đất.

Bạn đang xem: sleep dich sang tieng viet la gi

Sometimes it even stops bầm sleeping at night.

Thỉnh phảng phất nó thực hiện phụ vương mất mặt ngủ.

The time that he spent in the pool with our aquatic therapist lessened the seizures he was experiencing and helped him to tướng sleep at night.

Thời gian lận bé xíu ở hồ nước tập bơi với căn nhà điều trị vị nước giảm sút những cơn teo rung rinh của bé xíu và hùn bé xíu ngủ được vô buổi tối

One of them was tired and went to tướng sleep .

Một người vô số cơ mệt rũ rời và ngủ thiếp lên đường .

Go sleep on the couch.

Ngủ bên trên ghế salon làm tóc ấy.

l sleep with my spats on.

Tôi ngủ cũng đem ghệt.

Stop sleeping.

Thôi chớ ngủ nữa.

Experts generally agree on these signs of healthy sleep:

Các Chuyên Viên phát biểu cộng đồng đều đồng ý giấc ngủ ngon thông thường sở hữu những biểu thị sau:

Don't sleep on or with your device or its power adaptor, or cover them with a blanket or pillow.

Đừng ở ngủ đè lên trên vũ trang hoặc cỗ sạc của vũ trang hoặc đặt nó bên dưới chăn hoặc gối.

Night and day I eat, sleep and breathe them

♪ vào tối ăn, ngủ, thở cũng thấy chúng

One theory is that lonely people tự n't sleep as well as those who feel more connected to tướng others .

Một fake thuyết nhận định rằng những người dân đơn độc thông thường ko ngủ thâm thúy và ngon như các người cảm nhận thấy liên kết với những người không giống nhiều hơn thế nữa .

How am I supposed to tướng sleep when you're talking?

Sao tôi ngủ được khi ông phát biểu chứ?

And when I woke up the next morning, I was sleeping on a friend's floor, the only thing I had in the world was a toothbrush I had just bought from an all-night supermarket.

Xem thêm: smoked paprika là gì

Và khi tôi tỉnh dậy vô sáng sau, Tôi đang được ngủ bên trên sàn trong phòng một người các bạn, và loại có một không hai tôi còn bên trên trái đất này là 1 trong những cái bàn chải nhưng mà tôi vừa vặn mới sắm từ là một cửa hàng bán sản phẩm xuyên suốt đêm.

Long sleep is not lượt thích this.

Lâu lắm ko ngủ ngon được như vậy này.

Afterward they are no longer able to tướng move, and they sleep during the six months of their digestion.”

"Rồi tiếp sau đó, tương đương trăn không hề hoàn toàn có thể rậm rịch nữa, nên ở ngủ ròng rã chảy xuyên suốt sáu mon trời là thời hạn xài hóa""."

If you decide to tướng try sleeping pills or sleep sida , keep in mind the following guidelines .

Nếu các bạn đưa ra quyết định test dung dịch ngủ , hãy ghi lưu giữ những chỉ dẫn sau .

You're not sleeping!

Con ko ngủ!

Nobody sleeps.

Không sở hữu ai ngủ không còn.

This portion of the psalm has been rendered: “You sweep men away in the sleep of death.”

Phần này của bài bác Thi-thiên còn được dịch là: “Ngài cuốn trái đất vô giấc ngủ ngàn thu”.

I see that my Ho- jin is still sleeping.

Tôi thấy rằng Ho- jin của tôi vẫn còn đấy ngủ.

Which does not mean that we tự not go to tướng sleep if we are nagging.

Mà không tồn tại nghĩa rằng tất cả chúng ta ko buồn ngủ nếu như tất cả chúng ta đang được làu bàu.

Jesus also compared death to tướng a sleep because people can be awakened from death, thanks to tướng the power of God.

Chúa Giê-su cũng đối chiếu sự chết với giấc ngủ vì thế người bị tiêu diệt hoàn toàn có thể được thức tỉnh, nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời.

We could not go to tướng sleep in case our apartment block caught fire.

Chúng tôi ko ngủ được vì thế ngại cả căn hộ chung cư cao cấp bị cháy.

So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window, and a mental note that I had to tướng Điện thoại tư vấn my contractor, and the freezing temperatures, and the meetings I had upcoming in Europe, and, you know, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn't know it was cloudy because my thinking was cloudy.

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

Vì vậy sáng sau, khi tôi thức dậy sau khoản thời gian ngủ ko đầy đủ, phiền lòng về lỗ hổng bên trên hành lang cửa số, lưu giữ rằng bản thân nên gọi căn nhà thầu, sức nóng chừng rét mướt cóng ngoài cộng đồng, và những cuộc gặp gỡ sắp tới đây ở châu Âu, và với toàn bộ cortisol ở vô óc, tâm trí của tôi cực kỳ u ám và sầm uất, tuy nhiên tôi ko biết tâm trí của tôi mơ hồ nước vì thế tâm trí tôi cũng mơ hồ nước.

We got kids upstairs trying to tướng sleep

Trên gác lũ trẻ con đang được ngủ cơ kìa