so beautiful là gì

[səʊ 'bjuːtifəl]

Ví dụ về dùng So beautiful nhập một câu và phiên bản dịch của họ

{-}

Và nó nom thật đẹp nhập tấm hình của bạn!

( Khi anh thấy em nhập cỗ váy ấy, nom thật đẹp).

vậy,đây là 1 phần những gì thực hiện mang đến móng chân đẹp như vậy.

( Tiếng cười) Và những quý cô, những vị đều thật đẹp.

Xem thêm: vpop la gi

Tôi ko khi nào cho là những ngôi sao sáng lại đẹp cho tới vậy.

Ôi trời ơi… nom anh ấy quả như tuổi hạc của mình- và thật đẹp.

The reason I picked this image is that I find it so beautiful.

Lý vì thế tôi lựa chọn vấn đề này là vì thế tôi thấy nó rất hay.

Harry ko khi nào nhận ra một chiếc gì đẹp như vậy nhưng mà buồn như vậy.

Nè, trong ngày hôm qua tôi mua sắm được loại áo đẹp lắm.

Kết quả: 394, Thời gian: 0.0864

Xem thêm: aps c là gì

Từng chữ dịch

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm mò mẫm Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vày thư

Truy vấn tự vị sản phẩm đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh