squid proxy là gì

Đã đăng nhập thg 8 18, 2021 8:37 SA

3 phút đọc

Bạn đang xem: squid proxy là gì

I. Tìm hiểu về proxy?

Proxy server là sever trung gian tham thân mật client và server triển khai trách nhiệm gửi tài liệu thân mật client với server.

Ngay sau thời điểm được đòi hỏi thì proxy server tiếp tục đánh giá cỗ đệm của chính nó coi với tài liệu nhập cơ, nó sẽ bị trả lại tài liệu mang lại client, nếu như không tồn tại bên trên bộ lưu trữ đệm, nó sẽ bị triển khai đòi hỏi thay cho mang lại client và gửi lại tài liệu mang lại client.

Ở trên đây người quý khách hoặc dùng proxy với mục tiêu fake IP hoặc ẩn cất giấu vấn đề truy cập

image.png

II. Giới thiệu Squid Proxy

Squid proxy là một trong là một biện pháp proxy ứng dụng mã mối cung cấp banh tự tại được dùng tối đa nhập biện pháp Proxy của cư dân mạng. Squid proxy thực hiện trách nhiệm gửi tiếp những đòi hỏi kể từ phía client và đôi khi nhập vai trò trấn áp tạo nên sự an toàn và đáng tin cậy mang lại việc truy vấn Internet của những client.

image.png

Hiểu nôm mãng cầu thì:

Squid là một trong caching proxy mang lại trang web nó tương hỗ HTTP. HTTPS, FTP... chung tất cả chúng ta nâng cấp thời hạn phản hồi và thực hiện tách việc dùng đường dẫn.

III. Hướng dẫn setup Squid Proxy bên trên linux

Để tăng tính sống động của nội dung bài viết. Mình tiếp tục triển khai bên trên một con cái server thiệt nhé. Mọi người chắc chắn rằng tiếp tục thành công xuất sắc nếu như tuân theo phía dẫn

B1: Truy cập nhập server trải qua ssh

image.png

B2: Chạy những mệnh lệnh sau nhằm thiết lập đặt

sudo yum -y update

yum -y install squid

systemctl start squid

systemctl enable squid


image.png

image.png

image.png

Để đánh giá trạng thái

Xem thêm: món xào tiếng anh là gì

systemctl status squid


image.png

Để coi vấn đề setup thông số kỹ thuật squid

sudo vi /etc/squid/squid.conf


image.png
Chỉnh dòng:

http_access deny all -> http_access allow all

và phát động lại tự 2 mệnh lệnh này:

systemctl restart squid

systemctl enable squid

Kiểm tra tệp tin thông số kỹ thuật tớ hoàn toàn có thể thấy đem lăm le cổng proxy tiếp tục là: 3128

B3: Mở cổng nhằm đánh giá proxy tiếp tục sinh hoạt chưa

Giờ tất cả chúng ta banh cổng 3128 nhằm đánh giá coi tiếp tục thành công xuất sắc ko nhé

Các các bạn sử dụng lệnh:

firewall-cmd --zone=public --add-port=3128/tcp --permanent

firewall-cmd --reload

Ở trên đây bản thân sử dụng centOs 8 nên sử dụng mệnh lệnh này nhé. Còn tùy theo server quý khách đang được sài là hệ quản lý điều hành nào là thì thiết lập tăng phầm mềm hoặc sử dụng mệnh lệnh tương ứng


image.png

Giờ bản thân sử dụng 1 terminal không giống nhằm đánh giá IP coi tiếp tục ăn theo gót proxy bản thân setting ko nhé

Xem thêm: đèn chùm tiếng anh là gì

image.png

Oke tiếp tục xong xuôi. Mọi người hoàn toàn có thể thấy nhập "origin" với 2 ip bản thân bao phủ lờ mờ chuồn. Thì ip một là ip thiệt của sản phẩm bản thân, còn ip thứ hai là IP của server proxy.

Cảm ơn quý khách tiếp tục theo gót dõi!!!!

All rights reserved