tài khoản 214 là gì

TÀI KHOẢN 214 - HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Bạn đang xem: tài khoản 214 là gì

✵ ✵

Nguyên tắc kế tiếp toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch sách toán kế tiếp toán

về cuối trang

Nguyên tắc kế tiếp toán

Tham khảo: Nguyên tắc kế toán tài chính gia sản cố định và thắt chặt, BDS góp vốn đầu tư và ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng dở dang

a) Tài khoản này dùng làm phản ánh tình hình tăng, tách giá trị hao hao và độ quý hiếm hao hao luỹ kế tiếp của những loại TSCĐ và BDS đầu tư (BĐSĐT) vô quy trình dùng bởi trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, tách hao hao không giống của TSCĐ, BĐSĐT.

b) Về qui định, từng TSCĐ, BĐSĐT sử dụng khiến cho mướn của doanh nghiệp với tương quan cho tới phát hành, sale (gồm cả gia sản ko sử dụng, ko cần sử dụng, hóng thanh lý) đều nên trích khấu hao theo đòi quy tấp tểnh hiện tại hành. Khấu hao TSCĐ sử dụng vô phát hành, sale và khấu hao BĐSĐT hạch sách toán vô ngân sách sản xuất, sale vô kỳ; khấu hao TSCĐ ko sử dụng, ko nhớ dùng, hóng thanh lý hạch sách toán vô ngân sách không giống. Các tình huống quan trọng ko nên trích khấu hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ sử dụng công cộng mang đến xã hội...), công ty nên thực hiện theo đòi quy tấp tểnh của pháp lý hiện tại hành. Đối với TSCĐ sử dụng mang đến sinh hoạt sự nghiệp, dự án công trình hoặc sử dụng vô mục tiêu phúc lợi thì ko nên trích khấu hao tính vào ngân sách phát hành, sale nhưng mà chỉ tính hao hao TSCĐ và hạch sách toán tách nguồn tạo hình TSCĐ cơ.

c) Căn cứ vô quy tấp tểnh của pháp lý và đòi hỏi vận hành của công ty nhằm lựa lựa chọn 1 trong số cách thức tính, trích khấu hao theo đòi quy tấp tểnh của pháp lý tương thích mang đến từng TSCĐ, BĐSĐT nhằm mục tiêu kích ứng sự cách tân và phát triển sản xuất, sale, đáp ứng việc tịch thu vốn liếng thời gian nhanh, tương đối đầy đủ và phù phù hợp với khả năng trang trải ngân sách của công ty.

Phương pháp khấu hao được vận dụng mang đến từng TSCĐ, BĐSĐT phải được triển khai nhất quán và rất có thể được thay cho thay đổi Lúc với sự thay cho thay đổi xứng đáng kể phương pháp tịch thu quyền lợi kinh tế tài chính của TSCĐ và BĐSĐT.

d) Thời gian trá khấu hao và cách thức khấu hao TSCĐ nên được kiểm tra lại tối thiểu là vào thời gian cuối hàng năm tài chủ yếu. Nếu thời hạn dùng hữu ích dự trù của gia sản khác lạ rộng lớn đối với những dự trù trước cơ thì thời gian trá khấu hao nên được thay cho thay đổi ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ được thay thay đổi Lúc với sự thay cho thay đổi đáng chú ý phương pháp dự trù tịch thu quyền lợi kinh tế tài chính của TSCĐ. Trường hợp ý này, nên kiểm soát và điều chỉnh ngân sách khấu hao mang đến năm hiện tại hành và các năm tiếp theo sau, và được thuyết minh vô Báo cáo tài chủ yếu.

đ) Đối với những TSCĐ tiếp tục khấu hao không còn (đã tịch thu đầy đủ vốn), tuy nhiên vẫn còn đấy dùng vô sinh hoạt phát hành, sale thì ko được tiếp tục trích khấu hao. Các TSCĐ ko tính đầy đủ khấu hao (chưa tịch thu đầy đủ vốn) nhưng mà tiếp tục hỏng hỏng, cần thiết thanh lý, thì nên xác lập vẹn toàn nhân, trách móc nhiệm của luyện thể, cá thể để xử lý bồi thông thường và phần độ quý hiếm còn lại của TSCĐ ko tịch thu, ko được bồi thông thường nên được bù đắp điếm thông qua số thu do thanh lý của chủ yếu TSCĐ cơ, số chi phí bồi thông thường bởi điều khiển công ty ra quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thông thường ko đầy đủ bù đắp điếm phần độ quý hiếm còn sót lại của TSCĐ ko tịch thu, hoặc độ quý hiếm TSCĐ bị mất mặt thì chênh chéo còn sót lại được nhìn nhận là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán tài chính vô ngân sách không giống. Riêng công ty Nhà nước được xử lý theo đòi quyết sách tài chủ yếu hiện tại hành của Nhà nước.

e) Đối với TSCĐ vô hình dung, nên tuỳ thời hạn đẩy mạnh hiệu quả nhằm trích khấu hao tính kể từ Lúc TSCĐ được đi vào dùng (theo hợp ý đồng, cam kết hoặc theo đòi ra quyết định của cung cấp với thẩm quyền). Riêng so với TSCĐ vô hình dung là quyền dùng khu đất thì chỉ trích khấu hao so với quyền dùng khu đất xác lập được thời hạn dùng. Nếu ko xác lập được thời hạn dùng thì ko trích khấu hao.

g) Đối với TSCĐ mướn tài chủ yếu, vô quy trình dùng bên chuồn mướn nên trích khấu hao vô thời hạn mướn theo đòi hợp ý đồng tính vô chi phí phát hành, sale, đáp ứng tịch thu đầy đủ vốn liếng.

h) Đối với BĐSĐT mang đến mướn sinh hoạt nên trích khấu hao và ghi nhận vô ngân sách phát hành, sale vô kỳ. Doanh nghiệp rất có thể dựa vào những BĐS Nhà Đất công ty chiếm hữu dùng (TSCĐ) nằm trong loại nhằm dự trù thời hạn trích khấu hao và xác lập cách thức khấu hao BĐSĐT. Trường hợp ý BĐSĐT sở hữu hóng tăng giá bán, công ty ko trích khấu hao nhưng mà xác lập tổn thất bởi tiêu giảm giá trị.

về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 214 - Hao hao gia sản cố định

Bên Nợ:

- Giá trị hao hao TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư tách bởi TSCĐ, BĐSĐT thanh lý, nhượng buôn bán, điều động mang đến công ty không giống, chung vốn liếng góp vốn đầu tư vô đơn vị không giống.

Bên Có:

- Giá trị hao hao TSCĐ, BĐSĐT tăng bởi trích khấu hao TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư.

Số dư mặt mũi Có:

- Giá trị hao hao luỹ kế tiếp của TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư hiện với ở công ty.

Tài khoản 214 - Hao hao gia sản cố định và thắt chặt với 4 thông tin tài khoản cung cấp 2:

- Tài khoản 2141 - Hao hao TSCĐ hữu hình: Phản ánh giá bán trị hao hao của TSCĐ hữu hình vô quy trình dùng bởi trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, tách hao hao không giống của TSCĐ hữu hình.

- Tài khoản 2142 - Hao hao TSCĐ mướn tài chính: Phản ánh giá trị hao hao của TSCĐ mướn tài chủ yếu vô quy trình dùng bởi trích khấu hao TSCĐ mướn tài chủ yếu và những khoản tăng, tách hao hao không giống của TSCĐ mướn tài chủ yếu.

- Tài khoản 2143 - Hao hao TSCĐ vô hình: Phản ánh giá bán trị hao hao của TSCĐ vô hình dung vô quy trình dùng bởi trích khấu hao TSCĐ vô hình và những khoản thực hiện tăng, tách hao hao không giống của TSCĐ vô hình dung.

- Tài khoản 2147 - Hao hao BĐSĐT: Tài khoản này phản ánh giá trị hao hao BĐSĐT sử dụng khiến cho mướn sinh hoạt của công ty.

về đầu trang

Phương pháp kế toán tài chính một vài giao dịch thanh toán kinh tế tài chính công ty yếu

a) Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vô ngân sách phát hành, sale, ngân sách không giống, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642, 811

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cung cấp 2 phù hợp).

Xem thêm: smoked paprika là gì

b) TSCĐ tiếp tục dùng, sẽ có được bởi điều gửi vô nội cỗ công ty đằm thắm các đơn vị chức năng không tồn tại tư cơ hội pháp nhân hạch sách toán dựa vào, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có những TK 336, 411 (giá trị còn lại)

Có TK 214 - Hao hao TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn).

c) Định kỳ tính, trích khấu hao BĐSĐT đang mang đến mướn sinh hoạt, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn liếng sản phẩm buôn bán (chi tiết chi phí sale BĐS Nhà Đất đầu tư)

Có TK 214 - Hao hao TSCĐ (2147).

d) Trường hợp ý tách TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư thì đồng thời với việc ghi tách vẹn toàn giá bán TSCĐ nên ghi tiêu giảm giá trị tiếp tục hao hao của TSCĐ, BĐSĐT (xem chỉ dẫn hạch sách toán những TK 211, 213, 217).

đ) Đối với TSCĐ sử dụng mang đến sinh hoạt sự nghiệp, dự án công trình, Lúc tính hao hao vô thời khắc thời điểm cuối năm tài chủ yếu, ghi:

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đầu tư đã tạo nên TSCĐ

Có TK 214 - Hao hao TSCĐ.

e) Đối với TSCĐ sử dụng mang đến sinh hoạt văn hoá, phúc lợi, Lúc tính hao hao vô thời khắc thời điểm cuối năm tài chủ yếu, ghi:

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ

Có TK 214 - Hao hao TSCĐ.

g) Trường hợp ý vô thời điểm cuối năm tài chủ yếu công ty kiểm tra lại thời hạn trích khấu hao và cách thức khấu hao TSCĐ, nếu như với sự thay cho thay đổi mức khấu hao cần được kiểm soát và điều chỉnh số khấu hao ghi bên trên bong kế toán tài chính như sau:

- Nếu bởi thay cho thay đổi cách thức khấu hao và thời hạn trích khấu hao TSCĐ, nhưng mà nút khấu hao TSCĐ tạo thêm đối với số tiếp tục trích vô năm, số chênh chéo khấu hao tăng, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (số chênh chéo khấu hao tăng)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cung cấp 2 phù hợp).

- Nếu bởi thay cho thay đổi cách thức khấu hao và thời hạn trích khấu hao TSCĐ, nhưng mà nút khấu hao TSCĐ tách đối với số tiếp tục trích vô năm, số chênh lệch khấu hao tách, ghi:

Nợ TK 214 - Hao hao TSCĐ (TK cung cấp 2 phù hợp)

Có những TK 623, 627, 641, 642 (số chênh chéo khấu hao giảm).

h) Kế toán độ quý hiếm TSCĐ hữu hình được nhận xét lại Lúc xác lập độ quý hiếm doanh nghiệp: Căn cứ vô làm hồ sơ xác lập lại độ quý hiếm công ty, công ty kiểm soát và điều chỉnh lại độ quý hiếm TSCĐ hữu hình theo qui định sau: Chênh chéo đội giá trị còn sót lại của TSCĐ được ghi nhận vô bên Có TK 412 - Chênh chéo nhận xét lại tài sản; Chênh chéo tiêu giảm giá trị còn sót lại của TSCĐ được ghi nhận vô mặt mũi Nợ của TK 412 - Chênh chéo nhận xét lại gia sản và nên cụ thể khoản chênh chéo này theo đòi từng TSCĐ. Cụ thể mang đến từng ngôi trường hợp ghi bong như sau:

- Trường hợp ý TSCĐ nhận xét lại có mức giá trị cao hơn nữa độ quý hiếm ghi bong kế toán tài chính và vẹn toàn giá bán TSCĐ, hao hao luỹ kế tiếp nhận xét tăng đối với độ quý hiếm ghi bong, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 211 - Nguyên giá bán TSCĐ (phần nhận xét tăng)

Có TK 412 - Chênh chéo nhận xét lại gia sản (giá trị gia sản tăng thêm)

Có TK 214 - Hao hao TSCĐ (phần đánh giá bán tăng).

- Trường hợp ý TSCĐ nhận xét lại có mức giá trị thấp rộng lớn giá bán trị ghi bong kế toán tài chính và vẹn toàn giá bán TSCĐ, hao hao luỹ kế tiếp nhận xét lại tách đối với giá trị ghi bong, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần nhận xét giảm)

Nợ TK 412 - Chênh chéo nhận xét lại tài sản (phần độ quý hiếm gia sản giảm)

Có TK 211 - Nguyên giá bán TSCĐ (phần nhận xét giảm).

Doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo đòi vẹn toàn giá bán mới nhất sau khi tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh độ quý hiếm bởi nhận xét lại. Thời điểm trích khấu hao của TSCĐ được nhận xét lại Lúc xác lập độ quý hiếm công ty của công ty lớn CP là thời điểm công ty CP hóa được cung cấp giấy má ghi nhận ĐK sale trở nên công ty CP.

i) Trường hợp CP hóa đơn vị chức năng hạch sách toán dựa vào của Công ty Nhà nước song lập, Tập đoàn, Tổng công ty lớn, công ty lớn u, công ty lớn member hạch sách toán song lập của Tổng công ty:

Khi chuyển giao TSCĐ cho quý doanh nghiệp CP, địa thế căn cứ vô biên bản chuyển giao gia sản, những phụ lục cụ thể về gia sản chuyển giao cho quý doanh nghiệp cổ phần và những hội chứng kể từ, bong kế toán tài chính với tương quan, kế toán tài chính phản ánh tiêu giảm giá trị tài sản chuyển giao cho quý doanh nghiệp CP, ghi:

Nợ TK 411 - Vốn góp vốn đầu tư của công ty chiếm hữu (giá trị còn lại)

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

Nợ TK 214 - Hao hao TSCĐ (phần tiếp tục hao mòn)

Có những TK 211, 213 (nguyên giá).

về đầu trang