take care of yourself nghĩa là gì

Bản dịch của "take care of oneself" vô Việt là gì?

en

volume_up

take care of oneself = vi chăm sóc ai

Bạn đang xem: take care of yourself nghĩa là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "take care of oneself" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: aps c là gì

English Cách dùng "take care of oneself" vô một câu

Taking care of oneself is a good move.

Counseling doesn't mean weakness or inability vĩ đại take care of oneself.

Xem thêm: m3 là gì

Taking care of water is taking care of oneself.

He emphasised the importance of abstinence and taking care of oneself.

Skin care is not at all about vanity but about taking care of oneself.