thang bảng lương tiếng anh là gì

VIETNAMESE

thang bảng lương

Bạn đang xem: thang bảng lương tiếng anh là gì

Thang bảng lương bổng là một trong những khối hệ thống kiến tạo kể từ ngạch lương bổng, group lương bổng, bậc lương bổng nhằm thực hiện hạ tầng trả lương bổng cho những người làm việc.

1.

Thang bảng lương bổng thể hiện nay sự có tính chuyên nghiệp nhập khối hệ thống vận hành làm việc nhập doanh nghiệp.

The salary scale shows the professionalism in the labor management system in the company.

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

2.

Xây dựng thang bảng lương bổng thể hiện nay sự sáng tỏ trong các công việc trả lương bổng cho tới nhân viên cấp dưới theo như đúng năng lượng.

Building a salary scale showing transparency in paying employees according to tát their capacity.

Xem thêm: rắn học trò là gì

Cùng là chi phí lương bổng tuy nhiên wage salary có sự không giống nhau nha!

- Wage là chi phí lương bổng sẽ có được bám theo lượng việc làm, năng suất và thông thường ko cố định và thắt chặt.

- Salary là chi phí lương bổng cố định và thắt chặt mỗi tháng hoặc thường niên và với quy xác định rõ ràng về lương bổng, thưởng.