thành đoàn tiếng anh là gì

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
HoChiMinh Communist Youth Union.

Bạn đang xem: thành đoàn tiếng anh là gì

Hội Sinh viên Việt Nam
Vietnamese Students’ Association.

Đoàn trường
HoChiMinh Communist Youth Union of The University of Economics HoChiMinh City.

Đoàn khoa

HoChiMinh Communist Youth Union of the Faculty of…..,The University of Economics HoChiMinh City.

Chi đoàn

HoChiMinh Communist Youth Union of the Class……, Faculty of ……, The University of Economics HoChiMinh City.

Hội Sinh viên trường
Vietnamese Students’ Association of The University of Economics HoChiMinh City.

Liên chi hội Sinh viên khoa

The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association, Faculty of…, The University of Economics HoChiMinh City.

Chi hội

Vietnamese Students’ Association of the Class…., Faculty of…., The University of Economics HoChiMinh City.

Bí thư

Secretary.

Phó Tắc thư

Deputy Secretary.

Ủy viên Thường vụ

Member of the Standing Committee of ………

Ủy viên Ban chấp hành

Xem thêm: mbr và gpt là gì

Member of the Executive Committee of ………

Chủ tịch

Chairman.

Phó Chủ tịch

Vice Chairman.

Liên chi hội trưởng

Chairman of The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association, Faculty of… The University of Economics HoChiMinh City.

Liên chi hội phó

Vice Chairman of The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association, Faculty of………. ,The University of Economics HoChiMinh City.

Ủy viên thư ký

Member of the Secretariat.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Chairman/Head of the………Club.

Đội trưởng

Team leader.

Trưởng nhóm

Group leader.

Xem thêm: catse là gì

Nguồn: Ban Quốc tế Thành đoàn TP.HCM