thiệp mời tiếng anh là gì

VIETNAMESE

thiệp mời

Bạn đang xem: thiệp mời tiếng anh là gì

tấm thiệp mời

Thiệp chào là một trong những ấn phẩm in ấn và dán dùng để làm người gửi nhắn nhủ điều chào cho tới người nhận về một sự khiếu nại, vấn đề nào là tê liệt.

1.

Tôi tiếp tục quên gửi thiệp chào mang đến Jane.

I forgot lớn send Jane an invitation thẻ.

2.

Xem thêm: vpop la gi

Tấm thiệp chào được tô điểm sặc sỡ.

The invitation thẻ was colorfully decorated.

Một số những loại thiệp mời:

- thiệp chào thôi nôi: baby shower invitation card

- thiệp chào sinh nhật: birthday invitation card

Xem thêm: oppa là anh còn em là gì

- thiệp chào tân gia: housewarming invitation card

- thiệp chào đám cưới: wedding invitation card

- thiệp chào vớ niên: new year invitation card