thoái hóa đốt sống cổ tiếng anh là gì

VIETNAMESE

thoái hóa đốt xương sống cổ

Bạn đang xem: thoái hóa đốt sống cổ tiếng anh là gì

/ˈsɜrvəkəlˌspɒndɪˈləʊsɪs/

Thoái hóa đốt xương sống cổ là biểu hiện bệnh tình suy giảm khối hệ thống xương xương cột sống vì thế nhiều vẹn toàn nhân không giống nhau nhập việc làm, làm việc, hoạt động và sinh hoạt, tuổi thọ.

1.

Bệnh suy giảm đốt xương sống cổ là vẹn toàn nhân chủ yếu phổ cập tạo ra hội chứng nhức cổ và nhức vùng cánh tay.

Cervical spondylosis is a common cause of neck pain and radiating arm pain.

2.

Thoái hóa đốt xương sống cổ ko thể trị ngoài trọn vẹn tuy nhiên rất có thể chữa trị được.

Xem thêm: pc47 là gì

Cervical spondylosis cannot be fully cured, but it can be treated.

Chúng tao nằm trong học tập một trong những định nghĩa nhập giờ Anh nói tới những bệnh dịch tương quan cho tới suy giảm xương khớp ở những phần tử không giống nhau nha!

- degenerative spine (thoái hóa xương cột sống thắt lưng)

- cervical spondylosis (thoái hóa đốt xương sống cổ)

- osteoarthritis (thoái hóa khớp)

- spondylosis (gai cột sống)

Xem thêm: ei là gì

- polyarthritis (viêm nhiều khớp)

- scoliosis (vẹo cột sống)

- lower back pain (đau sườn lưng dưới)