thực tập tốt nghiệp tiếng anh là gì

VIETNAMESE

thực tập luyện chất lượng tốt nghiệp

Bạn đang xem: thực tập tốt nghiệp tiếng anh là gì

thực tập luyện cuối khóa

/ˈɡrædʒ.u.ət ˈɪntərnˌʃɪp/

final internship

Thực tập luyện chất lượng tốt nghiệp là mùa thực tập luyện đề nghị so với SV hệ chủ yếu quy nhằm mục tiêu tạo ra ĐK mang đến SV xâm nhập thực tiễn đưa, gia tăng những kỹ năng và được học tập ở Trường Đại học tập, gắn việc tiếp thu kiến thức với thực tiễn đưa nhập nền tài chính.

1.

Thực tập luyện chất lượng tốt nghiệp là một trong phần cần thiết của lịch trình huấn luyện và giảng dạy.

Xem thêm: pc47 là gì

The graduate internship is a crucial part of the training program.

2.

Nhiều SV tiếp tục dành được việc thực hiện kể từ chủ yếu lịch trình thực tập luyện chất lượng tốt nghiệp của mình.

Many students got jobs from their graduate internships.

Chúng tớ nằm trong học tập một vài cụm kể từ giờ Anh đem tương quan cho tới một vài mô hình lên đường thực tập luyện nha!

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

- final internship (thực tập luyện cuối khóa): The final internship must mean something lớn him. (Kỳ thực tập luyện cuối khóa hẳn ý nghĩa với anh ấy.)

- pedagogical internship (thực tập luyện sư phạm): How many pedagogical internships tự we have in total this semester? (Chúng tớ đem tổng số từng nào kỳ thực tập luyện sư phạm nhập học tập kỳ này nhỉ?)

- graduation internship (thực tập luyện chất lượng tốt nghiệp): Graduation internship is a crucial part of the training program. (Thực tập luyện chất lượng tốt nghiệp là một trong phần cần thiết của lịch trình huấn luyện và giảng dạy.)