thường trú tiếng anh là gì

Bản dịch của "thường trú" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: thường trú tiếng anh là gì

Bản dịch

Tôi rất có thể đăng kí nhằm phát triển thành dân cư thường trú được không?

Can I apply to tướng become a permanent resident?

Tôi rất có thể đăng kí nhằm phát triển thành dân cư thường trú được không?

Can I apply to tướng become a permanent resident?

Xem thêm: mái ấm tiếng anh là gì

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "thường trú" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Tôi rất có thể đăng kí nhằm phát triển thành dân cư thường trú được không?

Xem thêm: nốt trống âm trong buồng tử cung là gì

Can I apply to tướng become a permanent resident?

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "thường trú" nhập giờ đồng hồ Anh

bệnh xá nhập ngôi trường nội trú danh từ