tiểu luận kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng là gì? Kỹ năng tư vấn và triển khai kế hoạch là gì? Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách chi tiết.

Bạn đang xem: tiểu luận kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

Mục lục

Đầu tiên Kỹ năng lãnh đạo bộ phận là gì?

Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng được hiểu là khả năng lãnh đạo và quản lý cấp phòng . Nó bao gồm: Kỹ năng; kiến thức; cá nhân hoặc tập thể lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch thuộc chức năng của phòng.

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng bao gồm:

 • Tổ chức quá trình lập kế hoạch.
 • Phân bổ phối hợp các hoạt động.
 • Thông tin và giao tiếp.
 • Tổ chức các cuộc họp và sự kiện.
 • Tổ chức xây dựng văn hóa khoa.
 • Giải quyết xung đột.
 • Ban hành văn bản, quyết định…
lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng
Kiến thức và kỹ năng quản lý, lãnh đạo cấp phòng ban

2 Kỹ năng tham mưu lãnh đạo cấp phòng ban

Xin ý kiến ​​về nội dung xin ý kiến ​​của lãnh đạo sở, cụ thể như sau:

Tư vấn là việc đề xuất các giải pháp tối ưu về nội dung, phương pháp và điều kiện thực hiện nhằm giúp cấp trên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu chung của tổ chức.

Kỹ năng tham mưu là việc lãnh đạo phòng đề xuất các kế hoạch, cách thức cụ thể để thực hiện kế hoạch nhằm giúp cơ quan lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của phòng.

 • Là cơ sở pháp lý giúp bao quát vấn đề và xử lý kịp thời.
 • Tham mưu, đề xuất, góp ý cho cấp trên
 • Tham mưu, hỗ trợ lãnh đạo cơ quan trong công tác điều hành, quản lý, mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.

Xem thêm: Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở

Nội dung tham mưu của lãnh đạo sở

 • Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Tham mưu củng cố và phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của cơ quan.
 • Tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; Đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
 • Thiết lập cơ chế quản lý điều hành, phản hồi thông tin giữa các cấp quản lý; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy trình, thủ tục, biểu mẫu quản lý nội bộ; tổ chức phổ biến các hướng dẫn và giám sát các đơn vị thực hiện đúng hệ thống đã được thiết lập;
 • Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế văn hóa công sở, nội quy cơ quan...
 • Tham mưu kiểm tra, đánh giá kết quả, phát hiện và xử lý tình huống; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 • Tham mưu củng cố, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng
Nội dung chính trong công tác tham mưu của lãnh đạo sở

Nguyên tắc và kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

đặc trưng Miêu tả cụ thể
nguyên tắc tư vấn Việc tham mưu phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận.

Tư vấn phải nhằm phục vụ các mục tiêu của bộ phận.

Tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Kỹ năng thuyết trình trong công việc tư vấn.

Kỹ năng thuyết phục trong công việc tư vấn.

Xem thêm: Tổng hợp giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo cấp sở

3 Kỹ năng lập kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng

Lập kế hoạch là việc ra quyết định cụ thể nhằm xác định những mục tiêu cụ thể trong tương lai. Lập kế hoạch bắt đầu từ việc xác định mục tiêu, chiến lược, chính sách và kế hoạch triển khai chi tiết…

Xem thêm: xấu xí tiếng trung là gì

Kỹ năng cơ bản của lãnh đạo cấp phòng

kỹ năng lập kế hoạch Miêu tả cụ thể
Vai trò của lập kế hoạch Chỉ ra phương hướng hoạt động trong tương lai.

Phối hợp tốt giữa các bộ, các cá nhân trong cùng một đơn vị

Giảm thiểu sự bất ổn, lường trước rủi ro.

Giảm chồng chéo, lãng phí nguồn lực khi lập quy hoạch

Đặt tiêu chuẩn kiểm tra và hiệu suất.

Các bước lập kế hoạch Bước 1: Phân tích ngữ cảnh.

Bước 2: Đặt mục tiêu cụ thể.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch và giải pháp.

Bước 4: Đánh giá, điều chỉnh và lập kế hoạch thực hiện kế hoạch.

Bước 5: Lập kế hoạch.

kinh nghiệm lãnh đạo cấp phòng
Kinh nghiệm lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng lập kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch như:

 • nguồn nhân lực
 • Điều động của cấp trên
 • Năng lực lãnh đạo, cơ sở vật chất…
 • Ngoài ra còn có các yếu tố như bản thân kế hoạch không phù hợp với thực tiễn, những thay đổi trong văn bản quy định, v.v.

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

4 Kỹ năng triển khai công việc của lãnh đạo phòng ban

Nắm vững những kỹ năng sau, việc triển khai công việc trong kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng sẽ diễn ra suôn sẻ, dễ dàng đạt được mục tiêu chung như mong đợi.

kỹ năng giao việc

Là một trưởng phòng đòi hỏi bạn phải có kỹ năng phân công công việc cho từng thành viên trong phòng của mình. Mỗi cá nhân sẽ có những ưu điểm nổi bật riêng. Người lãnh đạo cần có cái nhìn đúng đắn để giao đúng trách nhiệm thì mới tận dụng được lợi thế.

kỹ năng ủy quyền

Khi triển khai công việc, người lãnh đạo có quyền ủy quyền cho cấp dưới thực hiện và giám sát kế hoạch. Cần chọn người có trình độ tốt để làm công việc này.

Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả công việc như: Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết xung đột, kỹ năng kiểm tra, giám sát, kỹ năng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch. , kỹ năng báo cáo...

Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ cung cấp chi tiết về kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc của lãnh đạo cấp phòng. Chúc may mắn!

Xem thêm: mã vùng sinh sống k1 k2 k3 là gì