tôi đi ngủ tiếng anh là gì

Phép dịch "tôi cút ngủ đây" trở nên Tiếng Anh

Câu dịch mẫu: Không, tôi cút ngủ phía trên. ↔ No, I'm going to lớn sleep.

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên Shop chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch mang lại tôi cút ngủ đây vô tự vị, hoàn toàn có thể bạn cũng có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.

Không, tôi cút ngủ đây.

No, I'm going to lớn sleep.

Giờ, nài luật lệ bao nhiêu ngài, tôi cút ngủ đây.

Now, if you don't mind, I'm going to lớn bed

Tôi cút ngủ đây!

Hey, I'm sleeping here!

À, chắc hẳn rằng... tôi cút ngủ đây.

Well, I think I'll turn in.

Tôi cút ngủ đây.

I'll go to lớn bed now.

Tôi cút ngủ đây.

I'm going to lớn bed.

Ko, tôi cút ngủ đây

No, I' m going to lớn sleep

Nếu nhì nhân loại cute ko cần thiết cho tới tôi nữa, thì tôi cút ngủ đây.

Well, if you gentle people can manage without bu, I shall go to lớn sleep.

Tôi cút ngủ đây.

I'm going to lớn turn in.

Tôi cần đi ngủ đây.

I must go to lớn bed.

Anh tao phát biểu "Tôi cần đi ngủ đây"

He said, "I have to lớn go bed now."

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

Tôi cần đi ngủ đây, tuy nhiên nài cảm ơn.

I've got to lớn sleep, but thanks.

Tôi nên đi ngủ đây.

I should probably go to lớn sleep.

tôi chỉ tựa như dòng sản phẩm bình sứ, con cái cún và dòng sản phẩm cây nên tôi tiếp tục đi ngủ tức thì đây.

Since I'm just lượt thích a pottery piece, a dog, or a tree, I'm just going to lớn sleep.

Tôi cần đi về đi ngủ đây.

I need to sleep.

Tôi cần trả những con cái đi ngủ đây.

I gotta go put my kids to bed.

Bởi tôi xuất hiện ở đây trước nên tôi thấy là tôi hoàn toàn có thể đi nhận phòng nghỉ ngơi ngủ nếu như không người nào thấy phiền.

Yeah, since I was here first, I think I'll just go ahead and grab that S.S. bedroom, if that's cool.

Tôi tiếp tục cắm trại điểm đây vì thế túi ngủ, ko đi đâu cả.

Gonna camp in my sleeping bag I'm not gonna move

Vợ, các bạn ere con bạn đi ngủ, thích nghi cô ấy ở đây tình thương của nam nhi tôi Paris;

Wife, go you to lớn her ere you go to lớn bed; Acquaint her here of my son Paris'love;

Nhờ nó, cô tôi hoàn toàn có thể ngủ ngon nhưng mà ko cần phiền lòng về sự việc ông đi long dong đâu đây.

That way, my aunt could sleep much better at night without having to lớn worry about my grandfather's wandering.

Buổi tối ở đây khá nhàm ngán vì thế bọn chúng tôi ko biết cần làm cái gi trước lúc đi ngủ .

Night can be quite boring because we did n't know what to lớn tự before sleeping .

Vậy ông phát biểu với Sa-mu-ên: ‘Con hãy đi ngủ lại đi, và nếu như ai gọi con cái nữa, con cái cần nói: “Dạ thưa Đức Giê-hô-va, nài Ngài hãy phát biểu, vì thế tôi tớ Ngài lắng tai đây”’.

So he tells Samuel: ‘Go lie down once more, and if he calls again, you must say: “Speak, Jehovah, for your servant is listening.”’

Nếu tôi ko nhất quyết đề nghị đem nó lên đây, có lẽ rằng nó sẽ bị đi một cơ hội mặc nhiên, có lẽ rằng là vô giấc ngủ.

Xem thêm: aps c là gì

If I hadn't insisted on bringing him back here, he might have died peacefully, in his sleep maybe.

Đây là ngày tệ hại nhất của cuộc sống tôi, tuy nhiên tôi lưu giữ tối ê tôi tiếp tục đi ngủ với lòng hàm ân về lễ khăng khít của bọn chúng tôi vô thông thường thờ.

This was the worst day of my life, but I remember going to lớn bed that night with gratitude for our temple sealing.