tôi rất mong chờ điều đó tiếng anh là gì

i look forward

tôi mongtôi mong chờ muốntôi mong chờ đượctôi rất rất mong chờ chờtôi nhìn đợitôi nhìn chờtôi rất rất mong chờ đợitôi quan sát về phía trướctôi ước muốn được nhìntôi rất rất háo hức

Ví dụ về dùng Tôi rất rất mong chờ chờ vô một câu và bạn dạng dịch của họ

Kết quả: 94, Thời gian: 0.0204

Xem thêm: pass out là gì

Từng chữ dịch

S

Từ đồng nghĩa tương quan của Tôi rất rất mong chờ chờ

tôi mong chờ muốn tôi mong chờ được tôi nhìn đợi

Xem thêm: con hến tiếng anh là gì

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm dò thám Tiếng việt-Tiếng anh Từ điển vì chưng thư

Truy vấn tự điển mặt hàng đầu

Tiếng việt - Tiếng anh

Tiếng anh - Tiếng việt